Sunday 17 September 2023

0 Sujud Dan Merendah Diri

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah Al-Baqara, 34:
Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam," maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.

Hadis Sunan Ibnu Majjah Jilid 2. Hadis Nombor 1423.
Mewartakan kepada kami ,Abdurrahman bin Ibrahim. mewartakan kepada kami Al-Walid bin Muslim: mewartakan kepada kami 'Abdurrahman bin 'Amr, Abu 'Amr Al-Auza'iy, dia berkata: Mewartakan kepadaku Al-Walid bin Hisyam Al-Mu'aitiy, mewartakan kepadanya Ma'dan bin Abu Thalhah Al-Ya'muriy, dia berkaia: "Wartakanlah kepadaku sebuah hadis, semoga Allah memberikanku manfaat dengannya." Dia melanjutkan. "Namun dia diam." Kemudian aku bertanya kembali seperti itu, namun dia tetap diam. Demikianlah sampai aku bertanya tiga kan. Akhirnya dia berkata kepadaku: "Bersujudlah kepada Allah. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Tiada seorang hamba yang bersujud sekali kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat dengan sujudnya itu satu derajat, dan menghapus daripadanya satu dosa." Ma'dan berkata: "Kemudian aku menemui Abud-Darda-, dan Aku menanyainya, lantas dia menjawab seperti itu juga."

-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman
Telegram.me/dakwahakhir

0 comments:

Post a Comment

Langit yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya, sentiasa mengucap tasbih bagi Allah; dan tiada sesuatupun melainkan bertasbih dengan memujiNya; akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka. Sesungguhnya Ia adalah Maha Penyabar, lagi Maha Pengampun. (Al-Israa' 17:44)

aku adalah sepertimana sangkaan hambaku dan aku bersama denganya ketika ia mengingati aku .jika ia ingat kepada aku di dalam hatinya ,aku ingat kepadanya di dalam hati ku .dan jika ia ingat kepada ku di khalayak ramai ,nescaya aku pun ingat kepadanya dalam khalayak ramai yang lebih baik .dan jika ia mendekati kepada ku sejengkal ,aku pun mendekatinya sehasta .dan jika ia mendekati ku sehasta ,nescaya aku mendekatinya sedepa .dan jika ia datang kepada ku berjalan ,maka aku datang kepadanya sambil berlari
(hadis qudsi riwayat syaikhan dan tarmizi dari abu hurairah ra)

"(Iaitu) orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah". Ketahuilah dengan "zikrullah" itu, tenang tenteramlah hati manusia.(Ar-Ra'd 13:28)

Oleh itu ingatlah kamu kepadaKu (dengan mematuhi hukum dan undang-undangKu), supaya Aku membalas kamu dengan kebaikan; dan bersyukurlah kamu kepadaKu dan janganlah kamu kufur (akan nikmatKu).(Al-Baqarah 2:152)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular posts

 

mencari kebenaran Copyright © 2011 - |- Template created by O Pregador - |- Powered by Blogger Templates