Wednesday 7 March 2012

0 cara cara supaya dikasihi ALLAH swt"Mereka yang bersahabat kerana Aku ,berhak memperolehi cintaKu dan mereka yang saling membantu antara sesamanya ,kerana Aku ,berhak memperoleh cintaKu .Dan tiadalah seorang mukmin (lelaki atau perempuan) berserah diri kerana ALLAH atas kematian tiga orang dari antara anak kandungnya yang belum dewasa ,pasti ALLAH memasukkannya ke dalam syurga dengan limpah kurnia rahmatNya."

(Hadis qudsi riwayat Tabrani dalam kitab al Ausath dan as Saghir dari 'Amr ,'Anbasah ra)

ALLAH swt dengan kurnian dan kemurahanNya menetapkan bagi orang yang bersahabat dan berkawan dengan tulus ikhlas dan suci kerana ALLAH untuk menerima cinta kesih sayangNya .

Cinta kasih ALLAH kepada hanbaNYa bererti ALLAH memberikan dan melimpahkan nikmatNya kepada mereka sebagaimana firmanNya :

SesungguhNya ALLAH mengasihi orang orang yang banyak bertaubat ,dan mengasihi orang orang yang senitasa mensucikan diri .


(Al-Baqarah 2:222)


ALLAH swt mengurniakan pahala dan nikmat kepada mereka menaungi dan melindungi mereka pada hari kiamat di kala tidak ada naungan dan perlindungan selain naungan dan perlindunganNya .Memelihara mereka dari seksaan dan melimpahkan berbagai kesenangan dan nikmat kepada mereka .


Adapun orang yang dicintai dan dikasihi ALLAH ,kita ungkapkan dari al Quran sebagai berikut  


1.Orang sabar 


    Dan (ingatlah), Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang sabar.

    (A-li'Imraan 3:146)

2.Orang orang  yang bersatu padu berperang di jalan ALLAH 

    Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang untuk membela agamaNya 
    dalam  barisan yang teratur rapi, seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun 
    kukuh.

    (As-Saff 61:4)

3.Orang adil

   sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil.

   (Al-Hujuraat 49:9)

4.Orang yang bertawakkal
    ...... sesungguhnya Allah Mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadaNya.

   (A-li'Imraan 3:159)

5.Orang yang berbuat baik

    kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki 
    amalannya.

    (Al-Baqarah 2:195)

6.Orang yang bertakwa

    ..... maka sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa.

    (A-li'Imraan 3:76)

Di dalam hadis dikemukakan ciri ciri orang orang yang dicintai ALLAH dan dikasihiNya 

1.Orang yaang teliti dan tekun 

   "Sesungguhnya ALLAH mencintai dan mengasihi orang yang bila mengerjakan sesuatu
    ,selalu memperbaguskan menyempurnakan perbuatannya ."

2.Orang yang selalu memberikan bantuan kepada orang yang malang 

   "Sesungguhnya ALLAH suka membantu orang yang kemalangan ."

3.Orang yang lemah lembut 

   "Sesungguhnya ALLAH menyukai lemah lembut dalam segala urusan (baik perbuatan
    ,ucapan ,pergaulan ,dan sebagainya)."

4.Peramah 

   "Sesungguhnya ALLAH menyukai yang mudah dan ringan dalam perkataan dan perbuatan ,
    (manis muka dan ramah tamah)."

   "Sesungguhnya orang orang yang paling Aku cintai di antara kamu dan dekat
    kedudukkannya kepadaKu pada hari kiamat ialah orang orang yang paling baik akhlaknya
   ,dan rumahnya sering dikunjungi ,yang ramah tamah dan disukai orang 

  Dan orang yang paling Aku benci dan jauh kedudukkannya dariKu pada hari kiamat ialah
  orang orang yang cakap besar (yang suka bercakap dan di dalam percakapannya banyak
  mengumpat dan mencerca orang lain) ,yang besar kepala dan sombong ."

5.Orang yang taat 

   "Sesungguhnya ALLAH menyukai pemuda yang menghabiskan masa mudanya dalam 
    ketaatan kepadaNya ."

6.Orang yang mempunyai pekerjaan 

  "Sesungguhnya ALLAH mengasihi hambaNya yang mukmin dan mempunyai usaha
   pekerjaan ."

7.Orang yang rendah hati 

  "Sesungguhnya ALLAH menyukai hambanya yang bertakwa lagi kaya tetapi tidak 
   menonjolkan diri atas kekayaannya ."

8.Orang yang selalu mengulangi doanya 

   "Sesungguhnya ALLAH mencintai orang yang bersungguh sungguh dalam berdoa ."

9.Orang yang menunaikan fardhu dan sunat 

   "Sesungguhnya ALLAH menyukai orang orang yang menunaikan keringanan yang telah
   ditetapkan (seperti 'rukhsah' dalam perjalanan jauh) ,sebagaimana juga Dia menyukai orang
   orang yang melaksanakan apa apa ayng telah ditetapkanNya 'azimah'

10.Orang yang mensyukuri nikmat 

   "Sesungguhnya ALLAH menyukai orang orang yang memperlihatkan nikmatNya kepada 
    hambanya (misalnya nikmat ilmu yang diamalkan) ."

   "Sesungguhnya ALLAH cantik dan indah ,menyukai keindahan dan menyukai nikmat yang
    diberikan kepada hambaNya diperlihatkan ,dan Dia tidak suka (murka) kepada kesialan 
    dan orang orang sial ,atau berpura pura sial ."

11.Orang yang fanatik terhadap keyakinannya 

   "Sesungguhnya ALLAH mencintai hamba hambaNya yang cemburu (untuk menegakkan dan 
    membela AgamaNya) ,bukan cemburu kerana buruk sangka tanpa ada kecurigaan atau 
    karaguan ."

12.Orang yang tidak  banyak cakap 

   "Sesungguhnya ALLAH menyukai jual beli yang mudah dan toleransi ,dan pembayaran yang
     mudah serta toleran ."

13.Orang penyantun 

   "Sesungguhnya ALLAH menyukai hambaNya yang mukmin yang fakir tetapi sopan ,menjaga
    harga diri dan mempunyai tanggungan ."

14.Wanita yang tidak mandul 

  "Wanita yang melahirkan anak lebih dicintai ALLAH daripada wanita yang cantik tetapi
   mandul .Sesungguhnya Aku bangga dengan umatKu pada hari kiamat ."

15.Orang yang mengutamakan hal hal penting 

   "Sesungguhnya ALLAH menyukai urusan urusan yang tinggi nilainya lagi mulia dan tidak 
    menyukai urusan yang hina dan rendah martabatnya ."

16.Orang yang memuji syukur kepadaNya 

   "Sesungguhnya ALLAH suka untuk dipuji ."

17.Orang yang mencintai anaknya 

   "Sesungguhnya ALLAH menyukai kamu berlaku adil di antara anak anak kamu hingga 
    mencium mesra ."

18.Orang yang berakhlak tinggi 

   "Sesungguhnya ALLAH itu indah menyukai keindahan ."
   Dia maha pemurah menyukai kemurahan ,Dia menyukai ketinggian akhlak (budi pekerti) dan
   tidak suka kepada akhlak yang rendah ."

19.Orang yang kuat imannya 

   "Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai daripada orang mukmin yang lemah 
    ,tetapi pada masing masing ada kelebihannya ."

20.Orang yang pemaaf 

   "Sesungguhnya ALLAH itu pemaaf ,Dia suka memaafkan ."

21.Orang yang kekal dalam kebiasaannya yang baik 

   "Amal perbuatan yang disukai ALLAH ialah yang kekal dilakukan meskipun sedikit ."

22.Orang yang suka memberi nasihat 

   "Sesungguhnya hamba hambaNya yang paling disukai ALLAH ialah yang banyak 
    memberikan nasihat kepada hamba hambaNya yang lain ."

23.Orang yang suka berbuat kebajikan 

   "Sesungguhnya hamba hamba yang paling disukai ALLAH ialah orang yang suka kepada
    kebajikan dan suka melakukannya ."

24.Penguasa yang adil 

   "Sesungguhnya orang yang paling disukai ALLAH pada hari kiamat dan yang paling dekat
    kedudukkannya pada ALLAH ialah raja (penguasa) yang adil .Dan orang yang sangat 
    dibenciNya dan jauh  kedudukkannya dariNya ialah raja (penguasa) yang zalim (suka
    menganiaya) ."

25.Nama yang baik 

   "Sesungguhnya nama nama yang disukai ALLAH ialah Abdullah dan Abdul Rahman ."

26.Orang yang sembahyang ,berbakti kepada orang tua dan berjihad 

   "Perbuatan yang paling disukai ALLAH ialah sembahyang pada waktunya ,kemudian 
    berbakti kepada ibu bapa ,kemudian berjihad fisabilillah ."

27.Orang yang selalu berzikir kepada ALLAH 

   "Perbuatan yang paling disukai ALLAH ialah di saat engkau meninggalkan dunia lidahmu
    basah kerana berzikir kepada ALLAH (orang yang suka berzikir terus menerus hingga saat 
    kematiannya) ."

28.Orang yang suka menolong sesama manusia 

    "Perbuatan yang paling dicintai ALLAH ialah suka memberi makan orang miskin yang 
     kelaparan ,atau orang yang suka membayarkan hutang orang lain atau orang yang suka 
     melapangkan musibah (kususahan) orang lain ."

29.Orang yang selalu menggembirakan sesamanya 

   "Perbuatan yang paling disukai ALLAH ,(setelah menunaikan segala pekara yang fardu)
    ialah mendatangkan kegembiraan dan kesenangan kepada sesama Muslim ."

30.Orang yang tidak lancang berbicara 

   "Perbuatan yang lebih disukai ALLAH ialah menjaga lidah (jangan lancang berbicara) ."

31.Orang yang perbuatannya didasarkan kerana ALLAH 

   "Perbuatan yang lebih disukai ALLAH ialah kasih atau senang kerana ALLAH dan benci
    atau tidak suka kepada sesuatu kerana ALLAH ."

32.Orang yang diberi nama "Hamba ALLAH" 

   "Nama nama yang lebih disukai ALLAH ialah nama yang menyatakan penghambaanNya 
    (yang dimulai dengan Abdul ,seperti Abdullah dan sebagainya) .Dan nama nama yang lebih
    benar ialah Hammam atau Humam dan Haris ."

33.Tempat yang dicintai ALLAH 

   "Bahagian negari yang lebih dicintai ALLAH ialah masjidnya dan yang paling dibencinya
    ialah pasarnya ."

34.Orang yang ucapan dan kata katanya baik 

   "Jihad (menegakkan Agama ALLAH) yang lebih disukai ALLAH ialah ucapan (nasihat) yang
     benar yang disampaikan kepada seorang raja (penguasa) yang aniaya dan tidak adil ."

   "Cerita (percakapan) yang lebih Aku sukai ialah yang benar yang lebih benar ."

   "Perkataan (ucapan) yang lebih disukai ALLAH ialah Subhanallah Alhamdulilah Allahu Akbar 
    La ilahaillallah ,tanpa mengira yang mana satu didahulukan ."

35.Orang yang memiliki keterampilan (kecekapan)

   "Permainan yang melalaikan yang lebih disukai ALLAH ialah berlatih menunggang kuda dan
    keterampilan (kecekapan) memanah ."

36.Orang yang memberikan bantuan belajar 

   "Hamba hamba yang lebih dusukai ALLAH ialah yang lebih banyak memberikan manfaat 
    kepada tanggungannya (menyara mereka kepada belajar serta mendidiknya) ."

37.Orang berakhlak luhur 

   "HambaNya yang lebih disukai ALLAH ialah yang tinggi akhlaknya ."

38.Rumah penginapan dan pendidikan anak yatim 

   "Di antara rumah rumah kamu yang lebih disukai ALLAH ialah rumah yang di dalamnya
    terdapat anak yatim yang dikasihi dan dididik sebagaimana semestinya ."

   Zuhud lah di dalam dunia nescaya engkau dicintai ALLAH dan zuhud terhadap apa apa yang
   ada di tangan orang lain nescaya orang lain kasih kepadamu ."

Di samping hadis hadis tersebut di atas banyak pula hadis hadis yang mengungkapkan perbuatan atau ucapan yang tidak disukai ALLAH swt (dalam tulisan ini tidak dipaparkan)

Untuk memperolah cinta ALLAH ,kita hendaknya mencintai ALLAH dan RASULNya yang dinyatakan dalam tingkah laku yang sesuai dengan hukum syariatNya serta bersandarkan pedoman dan teladan RASULNya .

Di samping itu hadis hadis tersebut di atas dapat digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan seharian untuk memperolah keredaan ALLAH 

Hadis qudsi yang tersebut di atas memberikan pola bagaimana janji ALLAH kepada orang yang bersabar bersahabat bantu membantu dan tolong menolong satu sama lain kerana ALLAH semata mata .

sumber rujukkan hadis qudsi keluaran Victor Agencie
bab 16 cinta ALLAH ms 131-142

0 comments:

Post a Comment

Langit yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya, sentiasa mengucap tasbih bagi Allah; dan tiada sesuatupun melainkan bertasbih dengan memujiNya; akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka. Sesungguhnya Ia adalah Maha Penyabar, lagi Maha Pengampun. (Al-Israa' 17:44)

aku adalah sepertimana sangkaan hambaku dan aku bersama denganya ketika ia mengingati aku .jika ia ingat kepada aku di dalam hatinya ,aku ingat kepadanya di dalam hati ku .dan jika ia ingat kepada ku di khalayak ramai ,nescaya aku pun ingat kepadanya dalam khalayak ramai yang lebih baik .dan jika ia mendekati kepada ku sejengkal ,aku pun mendekatinya sehasta .dan jika ia mendekati ku sehasta ,nescaya aku mendekatinya sedepa .dan jika ia datang kepada ku berjalan ,maka aku datang kepadanya sambil berlari
(hadis qudsi riwayat syaikhan dan tarmizi dari abu hurairah ra)

"(Iaitu) orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah". Ketahuilah dengan "zikrullah" itu, tenang tenteramlah hati manusia.(Ar-Ra'd 13:28)

Oleh itu ingatlah kamu kepadaKu (dengan mematuhi hukum dan undang-undangKu), supaya Aku membalas kamu dengan kebaikan; dan bersyukurlah kamu kepadaKu dan janganlah kamu kufur (akan nikmatKu).(Al-Baqarah 2:152)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular posts

 

mencari kebenaran Copyright © 2011 - |- Template created by O Pregador - |- Powered by Blogger Templates