Friday 30 September 2011

0 ingin tak
Salah satu amalan yang harus diamalkan umat Islam adalah menjauhi sifat iri hati, dengki dan hasad. Menjauhi sifat-sifat yang bagaikan virus itu, merupakan bagian dari sikap yang harus dilakukan umat Islam. Sebab hal itu bukan saja merugikan bagi yang menjadi sasaran dengki dan hasad, tetapi juga merugikan diri orang itu sendiri.

Ada kisah tentang tingkah laku seorang sahabat sahabat yang oleh Nabi Muhammad saw dijamin bakal menjadi penghuni surga yang kekal. Kisahnya demikian.

Rasulullah pada suatu ketika duduk bersama sahabat. Saat itu lewatlah sahabat lain. Sahabat itu tidak menonjol, biasa saja,. Tetapi kepada para sahabat yang lain, Nabi berkata tentang sahabat yang satu ini. “Dia adalah seorang lelaki calon penghuni surga,” kata beliau sambil menunjuk lelaki itu.

Mendengar itu, Abdullah bin Umar menjadi penasaran. Ia berupaya mengetahui rahasia kehidupan orang yang dipastikan oleh Nabi sebagai penghuni surga itu. “Apa amalan lelaki Anshar ini, dan apa pula kelebihannhya,” kata Abdulah dalam hati.

Untuk menyelidiki orang tersebut, Abdullah bin Umar pun meminta diperbolehkan tinggal selama beberapa hari di rumah sahabat yang dikatakan Nabi calon penghuni surga itu. “Jika tidak keberatan, aku ingin tinggal bersamamu untuk beberapa hari saja,” katanya. “Ada apa dengan kamu?”

“Aku baru saja bertengkar dengan ayahku. Dan aku bersumpah tidak ingin bertemu dengannya selam tiga hari ini,” kata Abdullah berbohong. “Boleh, silahkan kapan saja dan berapa lama pun bisa,” kata sahabat itu dengan ramah.

Selama tiga hari itu, diamatinya tingkah laku dan tindak tanduk sahabat itu dalam kehidupan sehari-harinya. Namun, setelah beberapa hari tinggal beberapa hari di rumah sahabat itu, Abdullah tidak menyaksikan kelebihan amalan atas sahabat itu. Ia menyaksikan kehidupan bakal penghuni surga itu biasa-biasa saja, amalan shalatnya pun biasa-biasa saja.

Saat hendak pamit, Abdullah terpaksa “membuka kartu” dan bertanya kepada tuan rumah bakal penghuni surga itu. “Saudaraku, sebenarnya aku tidak apa-apa dengan ayahku,” kata Abdullah. “Lalu ada apa kau tidur di rumahku?” tanya lelaki Anshar itu. “Beberapa hari yang lalu, ketika kami sedang berkumpul dengan Nabi di masjid, beliau mengatakan bahwa sebentar lagi akan ada orang Anshar calon penghuni surga masuk ke masjid itu. Dan laki-laki Anshar yang disebut-sebut Rasulullah itu adalah kamu.”

“Ah, benarkah begitu?” kata lelaki Anshar itu merendahkan diri. “Benar, Nabi berkata begitu. Cuma kini kami ingin tahu, apa sebenarnya amalan tuan sehingga Rasulullah memastikan tuan akan masuk surga?” tanya Abdullah.

“Oh, jadi selama ini kamu menyelidiki aku ya?”

“Ya,” katanya terus terang.

“Tak ada amalan khusus yang aku amalkan. Beginililah kehidupan saya sehari-hari sebagaimana yang anda saksikan sendiri beberapa hari di sini.” Kata sahabat Anshar itu. Mendengar jawaban itu, Abdullah semakin penasaran. “Tetapi masih ada sesuatu yang anda rahasiakan kepadaku.”

Pada akhirnya orang bakal penghuni surga itu juga ikut ”membuka kartu” dan mengungkapkan apa adanya. “Sesungguhnya yang aku amalkan dari ajaran Nabi adalah biasa saja. Aku berusaha sekuat tenaga tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan sesama kaum Muslimin. Aku berusaha selalu berusaha membersihkan hatiku dengan tidak pernah memiliki sifat iri hati serta menaruh rasa dengki dan hasad kepada orang lain sepanjang hidupku. Apalagi hasad terhadap kenikmatan yang diterima orang lain.

“Hanya itu?” tanya Abdullah. “Ya,” jawabnya.

Mendengar pengakuan jujur lelaki itu, Abdullah bin Umar semakin takjub mendengarnya. Secara lahiriah, amalan lelaki Anshar itu tak terlalu istimewa. Tetai secara rohaniah, amalan itu sungguh luar biasa. Bukankah memang banyak orang yang mampu menunaikan shalat tetapi tak mampu menjaga hatinya dari rasairi, dengki, hasad dan prasangka buruk kepada orang lain.

“Subhanallah, rupanya inilah amalan utama yang telah menjadikan dirimu mendapat kemuliaan di surga,” kata Abdullah di dalam hati sambil berpamitan meninggalkan rumah lelaki itu.

Begitulah rahasia yang ditemukan Abdullah bin Umar pada sahabat itu, sehingga ia mendapat jaminan Rasulullah akan menjadi penghuni surga. Kuncinya tidak iri hati, hasad, dan dengki kepada orang lain.

Amalan shalat sebanyak apapun tidak akan berguna jika di dalam hati orang itu masih terdapat sifat dengki dan iri hati. Orang yang terpuji di sisi Allah adalah orang yang menjalankan shalat dengan ikhlas dan menjauhi sifat dengki dan hasad seperti sahabat itu.**

macam biasa sila klik pada nama blog untuk post baru di blog wartamaya
jangan klik pada tajuk post kerana terdapat masalah trafik mengemaskini post baru

Thursday 29 September 2011

0 kisah hanya berulang semula

Nama ‘Aad’ sudah tidak asing lagi dalam sejarah Nabi Hud a.s. la merupakan suatu suku yang tertua sesudah kaum Nabi Nuh, serta terkenal dengan kekuatan jasmani dalam bentuk tubuh badan yang besar dan gagah. Dengan berkat Allah, kehidupan mereka menjadi makmur, bahagia setelah dikurniakan Allah tanah yang subur memudahkan mereka berkebun dan bercucuk tanam bagi sumber makanan seharian.


Sepertimana berlaku terhadap kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud iaitu suku ‘Aad’ juga mempunyai cara penghidupan yang menyembah berhala-berhala dan tidak mengenal Allah. Mereka hidup di da­lam kesesatan di mana iblis mengambil kesempatan menambahkan kacau bilau menghasut manusia melakukan kemungkaran.

Di antara sesama manusia su­dah tidak ada belas kasihan lagi. Perbezaan darjat dan keturunan membuatkan yang kuat menindas yang lemah. Apa yang dipandang hanyalah kekayaan dan kekuatan lahiriah semata-mata. Mereka mencipta patung-patung berhala lalu dinamakan dengan nama ‘Shamud’ dan ‘Alhattar’ dan inilah men­jadi sembahan kerana menurut kepercayaan mereka tuhan-tuhan itu yang memberikan segala nikmat kehidupan, kemewahan, kebaikan dan boleh juga mendatangkan kecelakaan sekiranya manusia engkar kepadanya.

Akibat dari itu mereka tidak henti-henti bersujud serta bersyukur dan memohon perlindungan daripada kedua-dua jaatung berhala itu. Demikianlah gambaran masyarakat suku ‘Aad’ di kala itu.

Sesungguhnya Allah tidak mahu melihat hamba-hambaNya terpesong begitu jauh dari akidah yang sebenar. Lalu kerana telah menjadi sunatullah sejak munculnya Nabi Allah Adam ke bumi ini dari masa ke semasa, jika kedapatan sahaja hamba-hambaNya yang sudah jauh menyimpang dari akidah yang benar yang dibawa oleh Rasul-rasul dan Nabi-nabiNya, maka tatkala itu Allah menghantarkan seorang Nabi atau Rasul untuk menyegarkan kembali ajaran-ajaran suci Nabi-nabi sebelumnya.

Nabi Hud a.s. yang merupakan pilihan Allah s.w.t. Beliau adalah terdiri dari keluarga yang terhormat, dipandang kedudukannya ser­ta terpengaruh di antara suku-suku di zaman itu. Beliau terkenal dengan tingkah laku yang bersopan, baik budi pekerti, lurus tutur-kata, baik pergaulannya serta bijaksana dan mempunyai pemikiran yang amat luas. Nabi Hud mula menyebarkan dakwahnya terhadap kaumnya ia­itu suku ‘Aad’. Nabi Hud memberitahu akan kewujudan Allah serta kekuasaan memberi nikmat kehi­dupan yang berbagai-bagai untuk mereka kecapi bersama. Oleh ke­rana itu kita sebagai hamba-Nya wajib menyembah Allah serta menyatakan rasa kesyukuran kepadaNya. Kita manusia adalah makhluk-Nya yang juga tidak wajib merendahkan diri bersujud menyembah batu-batu berhala yang tidak kekal itu.

Nabi Hud menyeru agar kaumnya sedar dan bertaubat lantas kembali beriman kepada Allah. Tinggalkanlah perbuatan yang terkutuk itu dan hiduplah di dalam keadaan yang tenteram serta berbaik-baik sesama manusia. Dan seandainya kamu enggan mematuhi kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, tunggulah balasan-Nya sebagaimana terjadi ke atas kaum Nuh yang mati binasa dengan air bah akibat keangkuhan mereka menolak seruan dakwah yang dilaungkan. Tetapi bagi suku ‘Aad’, mereka tetap berdegil menolak kebenaran yang diajarkan oleh Nabi Hud. Ke­pada mereka seruan itu tidak dapat difahami dan diterima oleh akal mereka kerana ianya adalah perkara baru yang sebelum ini ti­dak pernah didengari. Segalanya membuat mereka enggan menerimanya dengan hati terbuka malah mencaci dengan berbagai ejekan.

Berkata kaum ‘Aad’ kepada Na­bi Hud: “Wahai Hud, kami telah la­ma hidup dengan cara menyembah berhala-berhala ini bahkan nenek-moyang kami juga mengamalkan perbuatan ini. Bagaimana boleh kami meninggalkannya dan beralih pula kepada Tuhan engkau yang tidak dapat kami lihat dan Tuhan menurut katamu tidak bersekutu. Segala-galanya ini adalah karut dan kami tetap tidak akan berubah.”

“Wahai kaumku.” Jawab Nabi Hud, “Sesungguhnya Tuhan yang aku serukan kepada kamu untuk menyembah-Nya, walaupun kamu tidak dapat menjangkau dengan pancainderamu, namun kamu da­pat melihat dan merasakan kewujudan-Nya apabila kamu meli­hat alam semesta ini yang penuh dengan bermacam-macam kejadian seperti gunung, bulan, bintang, tumbuhan serta binatang-binatang yang kesemuanya boleh memberi faedah kepada kamu sekalian agar hidup di dalam kesejahteraan dan kebahagiaan.”

“Sembahlah Allah yang Maha Esa yang tiada bersekutu, tidak beranak dan diperanakkan. Dia Maha Mengetahui setiap perbuatanmu, setiap gerak langkah hati­mu, setiap denyut jantung dan jalan fikiranmu. Jauhkanlah diri ka­mu bertuhankan patung-patung berhala yang tak bermakna yang kamu ukir dengan tangan kamu sendiri. Takutlah kamu kepada Al­lah serta ingatlah bahawa balasanNya amat dahsyat bagi mereka yang engkar.”

Mendengarkan kata-kata Nabi Hud itu kaumnya menjadi hairan dan salah seorang daripada mere­ka berkata pula: “Wahai Hud. Apa yang membuatkan engkau berpendapat demikian menghina tuhan-tuhan kami yang telah menjadi pegangan kami sejak dahulu kala lagi. Engkau mengaku bahawa eng­kau adalah utusan Tuhanmu un­tuk membawa kami kepada agama yang lurus dan benar itu. Apakah kelebihanmu sehingga dipilih sebagai Rasul-Nya sedangkan eng­kau tetap makan, minum, tidur dan hidup bercucuk tanam seperti ka­mi Apa bezanya antara engkau dengan seseorang daripada kami. Sungguh engkau ini seorang pendusta besar yang hanya berkehendakkan pengaruh untuk mendapat kekayaan.”

“Wahai kaumku,” jawab Nabi Hud, “Aku bukanlah seorang pendusta dan fikiranku tetap waras. Kamu kenal aku sejak lama aku hi­dup bersama-sama kamu sekalian, bahawa aku tidak pernah berkata bohong dan sepanjang pergaulanku dengan kamu, tidak pernah terlihat pada diriku tanda-tanda ti­dak kesempurnaan akal fikiranku. Aku adalah utusan Allah yang diamanatkan supaya memimpin ka­mu ke jalan yang benar dan diredhai Allah. Janganlah kamu mudah terpengaruh dengan bisikan iblis yang hanya ingin menyesatkan ka­mu. Maka percayalah kepadaku, berimanlah dan bersujudlah kepa­da Allah, Tuhan seru sekalian alam, Tuhan yang menghidupkan dan mematikan kamu, Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Pohonkanlah keampunan daripada- Nya atas pekerjaan sesatmu itu. Aku hanya menyampaikan apa yang Allah perintahkan dan peringatkan akan akibat yang akan menimpa diri kamu jika kamu te­tap mengengkari kebenaran dakwahku.”

Kaum ‘Aad’ dengan megah menjawab: “Kami bertambah yakin dan tidak ragu lagi bahawa eng­kau ini akan mendapat kutukan tuhan-tuhan kami. Engkau telah mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal. Apakah azab seksa yang sentiasa engkau takut-takutkan kami dan mengancam kami? Ketahuilah bahawa kami tidak akan menyerah dan mengikuti ajaranmu dan kami tidak takut akan balasan yang engkau bayangkan bahkan kami menentang kepadamu agar datangkanlah apa yang engkau janjikan jika engkau se­orang Rasul dan bukan seorang pendusta.”

macam biasa sila klik pada nama blog untuk post baru di blog wartamaya
jangan klik pada tajuk post kerana terdapat masalah trafik mengemaskini post baru

Wednesday 28 September 2011

0 jauhilah sifat sebegini


Fadhil bin ‘Iyadh adalah salah seorang guru agama (syeikh), ia mempunyai seorang murid kesayangan, ia tergolong murid yang paling alim di antara murid-murid yang lain. Saat menjelang kematiannya sang guru datang kepadanya dan duduk di dekat kepalanya. Ketika sang guru hendak membacakan surat Yasin, sang murid berkata: Wahai guruku, jangan bacakan surat ini. Sang guru terdiam, lalu membimbingnya agar membaca: Lailaha illallah. Sang murid juga menolaknya dan berkata: aku tidak mau membacanya, karena aku tidak menyukainya. Akhirnya sang murid menghembuskan nafasnya yang terakhir dalam keadaan seperti itu. Sang guru benar-benar merasa heran menyaksikan keadaan murid kesayangannya.

Kemudian sang guru pulang dan masuk ke kamarnya, ia berdiam diri di kamarnya, lalu ia bermimpi muridnya dicampakkan ke neraka Jahannam.
Dalam mimpinya ia bertanya kepada murid kesayangannya: Mengapa Allah mencabut makrifat darimu, padahal kamu termasuk muridku yang paling alim?
Ia menjawab: Allah mencabut makrifatku karena tiga hal:

Pertama: karena namimah (mengadu-domba), aku berkata kepada sahabat-sahabatku berbeda dengan apa yang aku katakan padamu.

Kedua: karena hasud, aku dengki kepada sahabat-sahabatku.

Ketiga: Aku pernah berkonsutasi pada seorang dokter tentang penyakitku, aku bertanya kepadanya tentang penyakitku. Dokter itu berkata: penyakitmu tak akan terobati kecuali kamu harus minum khomer. Demi kesembuhan penyakitku, aku ikuti nasehat dokter, dan aku minum khomer.

Tiga hal itulah yang menyebabkan aku suul khatimah, mengakhiri hidup dengan keburukan. (kitab Safinah al-Bihar 2: 727)

macam biasa sila klik pada nama blog untuk post baru di blog wartamaya
jangan klik pada tajuk post kerana terdapat masalah trafik mengemaskini post baru

Tuesday 27 September 2011

0 jangan sesekali engkar

Siapa Yang Dibangkitkan Seperti Babi Hutan Yang Hitam?

Diriwayatkan bahawa pada suatu hari Rasulullah S.A.W. sedang duduk bersama dengan para sahabat, kemudian datang seorang pemuda Arab masuk ke dalam masjid dengan menangis. Apabila Rasulullah S.A.W. melihat pemuda itu menangis maka baginda pun berkata: "Wahai orang pemuda, kenapa kamu menangis?"

Orang muda itu berkata: "Ya Rasulullah, ayah saya telah meninggal dunia dan tidak ada kain kafan dan tidak ada pula orang yang hendak memandikannya."

Lalu Rasulullah S.A.W. memerintahkan Abu Bakar dan Umar ikut orang muda itu untuk melihat masalahnya. Setelah sampai di rumah orang itu maka Abu Bakar dan Umar mendapati ayah orang muda itu bertukar rupa menjadi babi hutan yang hitam, maka mereka pun kembali dan memberitahu Rasulullah S.A.W.: "Ya Rasulullah, kami lihat mayat orang ini bertukar menjadi seperti babi hutan yang hitam."

Kemudian Rasulullah S.A.W. dan para sahabat pun pergi ke rumah orang muda itu dan baginda berdoa kepada Allah S.W.T. kemudian mayat itu bertukar menjadi seperti manusia semula. Lalu Rasulullah S.A.W. dan para sahabat menyembahyangkan mayat tersebut.

Apabila mayat tersebut hendak dikebumikan, maka sekali lagi mayat itu berubah menjadi seekor babi hutan yang hitam, maka Rasulullah S.A.W. bertanya kepada pemuda itu: "Wahai orang muda, apakah yang telah dilakukan oleh ayahmu sewaktu di dunia dulu?"

Orang muda itu berkata: "Sebenarnya ayahku ini tidak mahu mengerjakan solat."
Kemudian Rasulullah S.A.W. berkata: "Wahai sahabatku, lihatlah keadaan orang yang meninggalkan solat. Pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan oleh Allah S.W.T. seperti babi hutan yang hitam."


Siapa Yang Akan Diseksa dengan Ular Membelit Badan Sehingga Hari Kiamat?

Pada zaman Abu Bakar r.a. ada seorang lelaki yang meninggal dunia, sewaktu mereka menyembahyanginya, tiba-tiba kain kafan mayat itu bergerak-gerak. Apabila mereka buka kain kafan itu mereka lihat ada seekor ular sedang membelit mayat tersebut serta memakan daging dan menghisap darah mayat. Lalu mereka cuba membunuh ular itu.

Apabila mereka hendak membunuh ular itu maka ular itu berkata: "Laa ilaah illallahu Muhammmadu Rasulullah, mengapakah kamu semua hendak membunuh aku? Aku tidak berdosa dan aku tidak bersalah. Allah S.W.T. yang memerintahkan kepadaku supaya menyiksanya sehingga hari Kiamat."

Lalu para sahabat bertanya: "Apakah kesalahan yang telah dilakukan oleh mayat ini?"

Ular itu berkata: "Dia telah melakukan tiga kesalahan antaranya Apabila dia mendengar azan dia tidak mahu datang untuk solat berjamaah, Dia tidak mahu keluarkan zakat hartanya dan dia tidak mahu mendengar nasihat para ulama’, maka inilah balasannya."

p/s maaf lah kerana asyik copy paste ja entri ,aku sibuk luar biasa akhir akhir ni tak sempat nak berkarya

macam biasa sila klik pada nama blog untuk post baru di blog wartamaya
jangan klik pada tajuk post kerana terdapat masalah trafik

Saturday 24 September 2011

0 kita mesti mengawalnya
Riya

Riya adalah berbuat kebaikan/ibadah dengan maksud pamer kepada manusia agar orang mengira dan memujinya sebagai orang yang baik atau gemar beribadah seperti shalat, puasa, sedekah, dan sebagainya.

Ciri-ciri riya:

Orang yang riya berciri tiga, yakni apabila di hadapan orang dia giat tapi bila sendirian dia malas, dan selalu ingin mendapat pujian dalam segala urusan. Sedangkan orang munafik ada tiga tanda yakni apabila berbicara bohong, bila berjanji tidak ditepati, dan bila diamanati dia berkhianat. (HR. Ibnu Babawih).


Orang yang riya’, maka amal perbuatannya sia-sia belaka.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia” [QS. Al-Baqarah: 264]

“Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, yaitu orang-orang yang lalai dari shalatnya, yang berbuat karena riya” [Al Maa’uun 4-6]

Riya membuat amal sia-sia sebagaimana syirik. (HR. Ar-Rabii’)

Sesungguhnya riya adalah syirik yang kecil. (HR. Ahmad dan Al Hakim)

Imam Al Ghazali mengumpamakan orang yang riya itu sebagai orang yang malas ketika dia hanya berdua saja dengan rajanya. Namun ketika ada budak sang raja hadir, baru dia bekerja dan berbuat baik untuk mendapat pujian dari budak-budak tersebut.

Nah orang yang riya juga begitu. Ketika hanya berdua dengan Allah Sang Raja Segala Raja, dia malas dan enggan beribadah. Tapi ketika ada manusia yang tak lebih dari hamba/budak Allah, maka dia jadi rajin shalat, bersedekah, dan sebagainya untuk mendapat pujian para budak. Adakah hal itu tidak menggelikan?

Agar terhindar dari riya, kita harus meniatkan segala amal kita untuk Allah ta’ala (Lillahi ta’ala).

Bakhil atau Kikir

Bakhil alias Kikir alias Pelit alias Medit adalah satu penyakit hati karena terlalu cinta pada harta sehingga tidak mau bersedekah.

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” [Ali ‘Imran 180]

Padahal segala harta kita termasuk diri kita adalah milik Allah. Saat kita lahir kita tidak punya apa-apa. Telanjang tanpa busana. Saat mati pun kita tidak membawa apa-apa kecuali beberapa helai kain yang segera membusuk bersama kita.

Sesungguhnya harta yang kita simpan itu bukan harta kita yang sejati. Saat kita mati tidak akan ada gunanya bagi kita. Begitu pula dengan harta yang kita pakai untuk hidup bermegah-megahan seperti beli mobil dan rumah mewah.

“Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa” [Al Lail 8-11]

Yang justru jadi harta yang bermanfaat bagi kita di akhirat nanti adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah atau disedekahkan. Harta tersebut akan jadi pahala yang balasannya adalah istana surga yang luasnya seluas langit dan bumi.

“Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari Tuhanmu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.” [Al Hadiid 21]

macam biasa ,sila klik pada nama blog untuk post baru di blog wartamaya
jangan klik pada tajuk post kerana terdapat masalah trafik

Friday 23 September 2011

0 penyakit yang mesti diambil berat

Hati (bahasa Arab Qalbu) adalah bagian yang sangat penting daripada manusia. Jika hati kita baik, maka baik pula seluruh amal kita:

Rasulullah saw. bersabda, “….Bahwa dalam diri setiap manusia terdapat segumpal daging, apabila ia baik maka baik pula seluruh amalnya, dan apabila ia itu rusak maka rusak pula seluruh perbuatannya. Gumpalan daging itu adalah hati.” (HR Imam Al-Bukhari)


Sebaliknya, orang yang dalam hatinya ada penyakit, sulit menerima kebenaran dan akan mati dalam keadaan kafir.

“Orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka, disamping kekafirannya yang telah ada dan mereka mati dalam keadaan kafir.” [At Taubah 125]

Oleh karena itu penyakit hati jauh lebih berbahaya daripada penyakit fisik karena bisa mengakibatkan kesengsaraan di neraka yang abadi.

Kita perlu mengenal beberapa penyakit hati yang berbahaya serta bagaimana cara menyembuhkannya.

Sombong

Sering orang karena jabatan, kekayaan, atau pun kepintaran akhirnya menjadi sombong dan menganggap rendah orang lain. Bahkan Fir’aun yang takabbur sampai-sampai menganggap rendah Allah dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kenyataannya Fir’aun adalah manusia yang akhirnya bisa mati karena tenggelam di laut.

Allah melarang kita untuk menjadi sombong:

“Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.” [Al Israa’ 37]


“Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.” [Luqman 18]

Allah menyediakan neraka jahannam bagi orang yang sombong:

“Masuklah kamu ke pintu-pintu neraka Jahannam, sedang kamu kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong .” [Al Mu’min 76]

Kita tidak boleh sombong karena saat kita lahir kita tidak punya kekuasaan apa-apa. Kita tidak punya kekayaan apa-apa. Bahkan pakaian pun tidak. Kecerdasan pun kita tidak punya. Namun karena kasih-sayang orang tua-lah kita akhirnya jadi dewasa.

Begitu pula saat kita mati, segala jabatan dan kekayaan kita lepas dari kita. Kita dikubur dalam lubang yang sempit dengan pakaian seadanya yang nanti akan lapuk dimakan zaman.

Imam Al Ghazali dalam kitab Ihya’ “Uluumuddiin menyatakan bahwa manusia janganlah sombong karena sesungguhnya manusia diciptakan dari air mani yang hina dan dari tempat yang sama dengan tempat keluarnya kotoran.

Bukankah Allah mengatakan pada kita bahwa kita diciptakan dari air mani yang hina:

“Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina?” [Al Mursalaat 20]

Saat hidup pun kita membawa beberapa kilogram kotoran di badan kita. Jadi bagaimana mungkin kita masih bersikap sombong?

‘Ujub (Kagum akan diri sendiri)

Ini mirip dengan sombong. Kita merasa bangga atau kagum akan diri kita sendiri. Padahal seharusnya kita tahu bahwa semua nikmat yang kita dapat itu berasal dari Allah.

Jika kita mendapat keberhasilan atau pujian dari orang, janganlah ‘ujub. Sebaliknya ucapkan “Alhamdulillah” karena segala puji itu hanya untuk Allah.

Iri dan Dengki

Allah melarang kita iri pada yang lain karena rezeki yang mereka dapat itu sesuai dengan usaha mereka dan juga sudah jadi ketentuan Allah.

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” [An Nisaa’ 32]

Iri hanya boleh dalam 2 hal. Yaitu dalam hal bersedekah dan ilmu.

Tidak ada iri hati kecuali terhadap dua perkara, yakni seorang yang diberi Allah harta lalu dia belanjakan pada jalan yang benar, dan seorang diberi Allah ilmu dan kebijaksaan lalu dia melaksanakan dan mengajarkannya. (HR. Bukhari) [HR Bukhari]

Jika kita mengagumi milik orang lain, agar terhindar dari iri hendaknya mendoakan agar yang bersangkutan dilimpahi berkah.

Apabila seorang melihat dirinya, harta miliknya atau saudaranya sesuatu yang menarik hatinya (dikaguminya) maka hendaklah dia mendoakannya dengan limpahan barokah. Sesungguhnya pengaruh iri adalah benar. (HR. Abu Ya’la)

Dengki lebih parah dari iri. Orang yang dengki ini merasa susah jika melihat orang lain senang. Dan merasa senang jika orang lain susah. Tak jarang dia berusaha mencelakakan orang yang dia dengki baik dengan lisan, tulisan, atau pun perbuatan. Oleh karena itu Allah menyuruh kita berlindung dari kejahatan orang yang dengki:

“Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki.” [Al Falaq 5]

Kedengkian bisa menghancurkan pahala-pahala kita.

Waspadalah terhadap hasud (iri dan dengki), sesungguhnya hasud mengikis pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu. (HR. Abu Dawud)

p/s klik mencari kebenaran untuk post baru di blog wartamaya
jangan klik pada tajuk post ,ada masalah trafik tak bertukar post baru

Wednesday 21 September 2011

0 mesti tentang

mesti ramai yang dah habis puasa enam atau masih berbaki satu dua hari lagi
tak kisah ,yang penting buat daripada tak buat
samada terus daripada 2syawal atau selang selang disepanjang bulan syawal ni

apa yang aku rasa selepas habis puasa enam ialah
aku mudah sangat digoda oleh nafsu dan mudah sangat mengikutnya tanpa berpikir panjang
huh !
tetapi apabila tiba hari isnin aku berpuasa sunat semula
alhamdulilah ...aku dapat rasa perbezaan
nafsu yang menggoda tu agak kurang dan aku pun tak mahu mengikut ajakkanya

kalau tak ,apa yang diajak oleh bisikan dalaman
aku senang senang ja mengikut
terutamanya melihat wanita seksi
aku dengan bernafsu akan melayan nafsu mata tanpa rasa bersalah dan takut pada ALLAH swt
dan bila tiba waktu solat
aku akan menangguhkan hingga ujung waktu
begitu juga dengan solat malam
macam macam dibisiknya supaya aku terus tidur
kebiasaan aku solat sunat taubat ,hajat dan witir
tetapi dalaman aku selalu bisik supaya aku leka dengan internet
dan apabila dah lewat malam dia bisik lagi
nanti solat la taubat dulu sebab kau banyak dosa jangan la solat witir ja
dan mesti solat hajat jugak sebab macam macam yang kau nak daripada ALLAH

padahal yang penting ialah ikhlas dan istiqomah
jadi nafsu sentiasa bisik supaya aku rasa beban dengan solat malam
hingga hilang rasa seronok bersolat

akhirnya aku solat malam ikut kemampuan
jangan dilayan bisikan dalaman tu
betulkan niat semula
yang penting buat daripada tak buat

maka benarlah nafsu umarah akan menjadi lemah apabila kita berpuasa
tetapi harus ingat
hanya dengan keikhlasan baru ada perlindungan daripada ALLAH swt

p/s klik mencari kebenaran pada blog wartamaya untuk post baru ,
jangan klik pada tajuk post ,ada masalah trafik tajuk post tidak bertukar

Tuesday 20 September 2011

0 perjalanan yang dicari ...
Dikisahkan, segala burung di dunia, yang dikenal atau tidak dikenal, datang berkumpul. Mereka sama-sama memiliki satu pertanyaan, siapakah raja mereka? Di antara mereka ada yang berkata, “Rasanya tak mungkin negeri dunia ini tidak memiliki raja. Maka rasanya mustahil bila kerajaan burung-burung tanpa penguasa! Jadi, kita semua memiliki Raja, ya, Raja.”
Semua burung terpegun, seperti ada keraguan yang mengawang-awang.
“Keadaan semacam ini tak bisa dibiarkan terus menerus. Hidup kita ini akan percuma bila sepanjang hayat kita, kita tidak pernah mengetahui, dan mengenal siapa Raja kita sesungguhnya.”
Masing-masing dari mereka masih berfikir dan terdiam. Lalu kembali ada yang berteriak, “Lalu apa yang harus kita lakukan?”

“Tentu saja kita harus berusaha bersama-sama mencari seorang raja untuk kita semua; karena tidak ada negeri yang memiliki tatanan yang baik, tanpa seorang raja.· Mereka pun mulai berkumpul dan bersidang untuk memecahkan persoalan. Burung Hudhud dengan semangat dan penuh rasa percaya diri, tampil ke depan dan menempatkan diri di tengah majelis burung-burung itu. Di dadanya tampak perhiasan yang melambangkan bahwa dia telah memiliki pancaran ruhaniah yang tinggi. Dan jambul di kepalanya tegak berdiri mahkota yang melambangkan keagungan dan kebenaran, dan dia juga memiliki pengetahuan luas tentang baik dan buruk.

Burung-burung sekalian, kata Hudhud, kita mempunyai raja sejati, ia tinggal jauh di balik gunung-gunung Qaf. Ribuan daratan dan lautan terbentang sepanjang perjalanan menuju tempatnya. Namanya Simurgh. Aku kenal raja itu dengan baik, tapi aku tak bisa terbang sendiri menemuinya. Bebaskan dirimu dari rasa malu, sombong, dan ingkar. Dia pasti akan melimpahkan cahaya bagi mereka yang sanggup melepaskan belenggu diri. Mereka yang demikian akan bebas dari baik dan buruk, karena berada di jalan kekasih-Nya. Sesungguhnya Dia dekat dengan kita, tapi kita jauh dari-Nya.

Dikisahkan, pada suatu malam sang Maharaja Simurgh terbang di kegelapan malam. Tiba-tiba jatuhlah sehelai bulunya yang membuat geger seluruh penduduk bumi. Begitu mempesonanya bulu Simurg hingga membuat tercengang dan terheran-heran. Semua penduduk gegap gempita ingin menyaksikan keindahan dan keelokannya. Dan dikatakan kepada mereka, “Andaikata sehelai bulu tersebut tidak jatuh, niscaya tidak akan ada makhluk yang bernama burung di muka bumi ini.”

Kemudian burung Hudhud melanjutkan pembicaraannya, bahwa untuk menggapai istana Simurg mereka harus bersatu, saling bekerja sama dan tidak boleh saling mendahului. Setelah mendengar cerita yang disampaikan oleh burung Hudhud, semua burung-burung bersemangat ingin sekali secepatnya pergi menghadap sang Maharaja Simurg. Namun, burung Hudhud menambahkan, bahwa perjalanan menuju istana Simurg tidak semudah yang dibayangkan, melainkan harus melewati ribuan rintangan dan guncangan dahsyat. Perjalanan juga sarat dengan penderitaan, kepedihan dan kesengsaraan.
“Apakah kalian sudah siap ?” kata burung Hudhud, menguji keseriusan mereka. Setelah mereka mendengarkan penjelasan bagaimana suka dukanya, pahit getirnya perjalanan menuju istana Simurg, ternyata semangat sebagian burung menjadi pudar dan turun.

Namun, di antara burung-burung, ada seekor burung Kenari yang memberanikan diri menyampaikan pendapatnya, “Aku adalah Imamul Asyiqin, imamnya orang-orang yang asyik dan rindu. Aku sangat keberatan untuk ikut berangkat, bagaimana nanti orang-orang rindu dengan kemerduan kicauanku bila aku harus meninggalkan mereka. Bagaimana mungkin aku dapat berpisah dari kembang-kembang mekarku ?” demikian alasan burung Kenari.
Selanjutnya, burung Merak berkata, “Dulu aku hidup di syurga bersama Adam, lantas aku diusir dari syurga, rasanya aku ingin kembali ke tempat tinggalku lagi. Karena itu, aku tidak mau ikut dalam rombongan.”

Kemudian disusul oleh Itik, “Aku sudah biasa hidup dalam kesucian, dan aku juga terbiasa berenang di tempat yang kering kerontang. Aku tidak mungkin hidup tanpa air,” kilah Itik.
Begitu juga burung Garuda, “Saya sudah biasa hidup senang di gunung, bagaimana mungkin aku sanggup meninggalkan tempatku yang menyenangkan”, alasan Garuda.
Kemudian disusul burung Gelatik, “Aku hanya seekor burung kecil, dan lemah, takkan mungkin sanggup ikut mengembara sejauh itu,” kata burung Gelatik.

Lantas burung Elang ikut menyahut, “Semua orang sudah tahu kedudukanku yang tinggi ini, maka tidak mungkin aku meninggalkan tempat dan kedudukan yang mulia ini, ” kata burung Elang.
Burung Hudhud sebagai pemimpin sangat bijak dan sabar mendengar semua keluhan dan alasan burung-burung yang enggan berangkat. Namun demikian, burung Hudhud tetap bersemangat memberikan dorongan dan motivasi kepada mereka. “Kenapa kalian harus berberlindung di balik dalil-dalil nafsumu, sehingga semangatmu yang sudah membara menjadi padam? Padahal kalian tahu bahwa perjalanan menuju istana Simurgh adalah perjalanan suci, kenapa harus takut dan bimbang dengan prasangka yang ada pada dirimu?” ucap Hudhud.

Kemudian ada seekor burung menyela, “Dengan cara apa kita bisa sampai ke tempat Maharaja Simurgh yang jauh dan sulit itu? “Dengan bekal himmah (semangat) yang tinggi, kemauan yang kuat, dan tabah menghadapi segala cobaan dan rintangan. Bagi orang yang rindu, seperti apapun cobaan akan dihadapi, dan seberapa pun rintangan akan dilewati. Perlu diketahui bahwa Maharaja Simurg sudah jelas dan dekat, laksana matahari dengan cahayanya,” jawab Hudhud meyakinkan. Sabarlah, bertawakkallah, karena bila kalian telah sanggup menempuh perjalanan itu, kalian akan tetap berada dalam jalan yang benar,·demikian lanjut Hudhud.

Setelah itu, bangkitlah semangat burung-burung seolah-olah baru saja mendapatkan kekuatan baru untuk terus melangkah menuju istana Simurg. Akhirnya, burung-burung yang berjumlah ribuan sepakat untuk berangkat bersama-sama tanpa satupun yang tertinggal.
Perjalanan panjang telah dimulai, perbekalan telah disiapkan. Burung Hudhud yang didaulat menjadi pemimpin mereka telah mengatur persiapan, dengan membagi rombongan menjadi beberapa kelompok. Setelah perjalanan cukup lama menembus lorong-lorong waktu, kegelisahan mulai datang menimpa mereka. “Mengapa perjalanan sudah lama dan jauh, kok tidak sampai-sampai?” guman mereka di dalam hati. Mulailah mereka dihinggapi rasa malas karena menganggap perjalanan terlalu lama, mereka bosan karena tidak lekas sampai. Perasaan mereka diliputi keraguan dan kebimbangan. Kemudian sebagian burung ada yang memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan.
Namun burung-burung lain yang masih memiliki stamina kuat dan himmah yang tinggi tidak menghiraukan penderitaan yang mereka alami, dan melanjutkan perjalanan yang maha panjang itu.

Tiba-tiba rintangan datang kembali, terpaan angin yang sangat kencang menerpa mereka sehingga membuat bulu-bulu indah yang dibanggakan berguguran. Kegagahan burung-burung perkasa pun mulai pudar. Kedudukan dan pangkat yang tinggi sudah tidak terpikirkan. Berbagai macam penyakit mulai menyerang mereka, kian lengkaplah penderitaan yang dirasakan oleh para burung tersebut. Badan mereka kurus kering, penyakit datang silih berganti membuat mereka makin tidak berdaya. Semua atribut duniawi yang dulu disandang dan dibanggakan, sekarang tanggal tanpa sisa, yang ada hanyalah totalitas kepasrahan dalam ketidak berdayaan. Mereka hanyut dalam samudera iradatullah dan tenggelam dalam gelombang fana’.

Pada akhirnya Cuma sedikit dari mereka yang benar-benar sampai ke tempat yang teramat mulia dimana Simurg membangun mahligainya. Dari ribuan burung yang pergi, tinggal 30 ekor yang masih bertahan dan akhirnya sampai di gerbang istana Simurgh. Namun kondisi mereka sangat memprihatinkan, tampak gurat-gurat kelelahan di wajah mereka. Bahkan bulu-bulu yang menempel di tubuh mereka rontok tak bersisa. Di sini terlihat, meski mereka berasal dari latar belakang berbeda, namun pada proses puncak pencapaian spiritual adalah sama, yaitu dalam kondisi telanjang bulat dan lepas dari pakaian basyariyah.

Kemudian di depan gerbang istana mereka beristirahat sejenak sambil mengatur nafas. Tiba-tiba datang penjaga istana menghampiri mereka, “Apa tujuan kalian susah payah datang ke istana Simurgh?” kata penjaga istana. Serentak mereka menjawab, “Saya datang untuk menghadap Maharaja Simurg, berilah kami kesempatan untuk bertemu dengannya.”
Tanpa diduga, terdengar suara sayup-sayup menyapa mereka dari dalam istana, “Salaamun qaulam min rabbir rahiim” sembari mempersilahkan mereka masuk ke dalam. Lalu mereka masuk secara bersama-sama. Kemudian terbukalah kelambu hijab satu demi satu yang berjumlah ribuan. Mata mereka terbelalak memandang keindahan yang amat mempesona, keindahan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, keindahan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata.

Tatkala seluruh hijab tersingkap, ternyata yang dijumpai adalah wujud dirinya. Burung-burung pun saling bertanya dan terkagum-kagum, “Lho kok aku sudah ada disini?” begitu guman mereka dalam hati. Seolah-olah mereka berada di depan cermin sehingga yang ada adalah wujud dirinya. Maka datanglah suara lembut menjawabnya, “Mahligai Simurgh ibarat cermin, maka siapapun yang sampai pada mahligai ini, tidak akan melihat wujud selain wujud diri sendiri. Perjumpaan ini di luar angan dan pikirmu, dan juga tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata, namun hanya dapat dirasakan dengan rasa. Karena itu, engkau harus keluar dari dalam dirimu sehingga engkau menjadi sosok pribadi Insan Kamil.”

Akhirnya, mereka memahami hakikat dirinya, setelah melewati tahapan fana’ billah hingga mencapai puncak baqa’ billah. Maka hilanglah sifat-sifat kehambaan dan kekal dalam ketuhanan.

Monday 19 September 2011

0 berterus terang

menceritakan tentang sejarah perancangan Rom dan Parsi untuk menyerang Madinah. Apabila Rasulullah saw mendapat berita tentang perancangan tersebut, Baginda memutuskan untuk tidak berperang dalam Kota Madinah. Pada waktu itu, Madinah sedang berada dalam musim menuai kurma. Namun Rasulullah saw mengarahkan sahabat-sahabat Baginda pergi keluar berperang dan meninggalkan hasil kurma.

Salah seorang daripada sahabat yang sangat disayangi oleh Baginda iaitu Ka’ab ibn Malik tidak bersetuju dengan arahan tersebut dan mencadangkan supaya diberi masa menunggu sehinga kurma matang dan dapat dikutip hasilnya. Rasulullah saw dan para sahabat sudah berangkat ke medan, sedangkan Ka’ab masih berada di rumah walaupun dia merupakan seorang lelaki yang muda lagi gagah dan memiliki 2 ekor kuda dan semua kelengkapan perang.

Apabila angkatan yang dipimpin Rasulullah saw itu tiba di Tabuk (Jordan,) Baginda saw bertanya di manakah Ka’ab. Ada dari kalangan para sahabat yang mengatakan bahawa Ka’ab sedang bersama orang-orang munafik. Ada dari kalangan para sahabat yang lain tidak percaya kepada hal tersebut kerana apa yang mereka tahu tentang Ka’ab ialah perkara-perkara yang baik-baik sahaja.

Apabila Rasulullah saw dan para sahabat pulang dari peperangan, mereka yang ditinggalkan di Madinah mula memberi alasan mengapa tidak menyertai Rasulullah saw. Antara lain, orang-orang Yahudi memberikan alasan bahawa mereka tidak tahan melihat kecantikan wanita-wanita Rom, jadi mereka harus menguzurkan diri.

Bagi Ka’ab, walaupun dia merupakan seorang yang sangat bijak mengada-adakan cerita, dia faham sekiranya dia berbohong akhirnya Allah akan membongkarkan juga cerita sebenar. Apabila Rasulullah saw bertanya kenapa dia tidak pergi berperang, Ka’ab menjawab, “sekiranya aku berbohong kepadamu, maka Allah akan mendedahkan perkara yang sebenar. Aku tidak ada apa-apa keuzuran.” Mendengar alasan Ka’ab itu, Rasulullah menjawab, “inilah jawapan yang sebenarnya.”

Berikutan kesalahannya itu, semua para sabahat telah memulau Ka’ab ibn Malik. Melihat musibah Ka’ab itu, satu kabilah Arab bernama Qasasil telah menghantar surat kepada beliau, menghasut dengan bertanya kenapa Ka’ab masih beserta dengan golongan yang sudah tidak suka kepadanya. Malahan kabilah itu juga memberi tawaran bahawa sekiranya Ka’ab menyertai mereka, beliau akan dimuliakan.

Ka’ab berasa sangat marah dan terus membakar surat itu. Beliau dipulaukan selama 50 hari, dan sepanjang tempoh itu dia menangis. Kehidupannya dirasakan sangat sempit, sehingga turunlah ayat terakhir dari surah at-Taubah yang mengatakan bahawa Allah telah mengampunkan dosanya. Allah juga telah mengampunkan dosa orang-orang Ansar dan Muhajirin beserta 3 orang yang tidak pergi berperang.

Selepas turun ayat tersebut, datanglah seorang sahabat kepada Ka’ab dan mengatakan, “bergembiralah wahai Ka’ab!” Apabila mendengar berita yang disampaikan itu, Ka’ab terus memberikan jubah yang dipakainya kepada sahabat tersebut dan bergegas ke masjid untuk berjumpa Rasulullah saw. Apabila beliau sampai, Rasulullah tersenyum dan membacakan ayat terakhir surah at-Taubah itu.

Daripada sejarah tersebut,menjelaskan bahawa apa yang berlaku kepada Ka’ab merupakan satu manifestasi seseorang yang melakukan dosa. Orang yang melakukan dosa perlu berusaha untuk memohon keampuan dari Allah. Tiada kegembiraan yang paling tinggi melainkan mendapat rahmat Allah. Untuk mendapat rahmat Allah, sesorang perlu bersungguh-sungguh dalam taubatnya.

Setiap anak Adam berbuat salah, sebaik-baik orang yang berbuat salah ialah mereka yang bertaubat.

“Kita manusia tidak asing daripada maksiat. Maksiat-maksiat itu tidak sedikitpun mengganggu kehebatan Allah swt, tetapi maksiat itu sebenarnya mengganggu kita sebagai manusia,” sifat Allah swt yang sentiasa mengampunkan hamba-hambaNya yang berbuat maksiat.

Hati orang mukmin sebenarnya dapat membezakan di antara kebaikan dan kejahatan, di mana seseorang itu akan merasa lapang dan gembira apabila melakukan kebaikan dan sebaliknya merasa sempit dan sedih apabila melakukan maksiat. Walaupun Allah sentiasa membuka pintu keampunan, setiap orang mukmin harus merasa parah dengan kemaksiatan dan gembira dengan kebaikan

Saturday 17 September 2011

1 balasansekitar tahun ujung 90'an aku selalu pergi ke litar lumba batu tiga shah alam setiap malam minggu untuk menyaksikan perlumbaan kereta 'saturday night fever'
sekarang dah jadi tapak perumahan berdekatan tesco shah alam
aku minat kereta sukan dan gemar memandu laju
kununya handal la dalam mengandalikan kenderaan

pada suatu malam minggu ketika kami balik dari litar batu tiga
ada kemalangan ,sebuah kereta baru terbabas dan terbalik
dan kami berada tidak jauh dari kereta tersebut
kami pun berhenti untuk melihat keadaan orang yang terlibat dalam kemalangan

sebuah ja kereta yang terbabas
dan keadaan pemandu agak parah
masa aku melihat keadaan pemandu kereta tersebut dia bernyawa agak kuat
macam orang nazak kerana cederanya nampak agak parah
dan penumpang seorang lagi hanya cedera ringan

yang aku sangat hampakan ialah
kami bukanya menolong mangsa kemalangan
tetapi kami tolong ambil barang barang berharga yang bertaburan
aku dapat sebuah talifon bimbit siap dengan 'charger'
kawan aku pun dapat 'hand phone'

dan dengar khabarnya duit sekitar 20k dalam bentuk 'chip kasino' turut hilang
yang tu tak tau la siapa yang dapat
aku dengan rasa tidak bersalah langsung mengambil 'hand phone' mangsa

selang beberapa bulan lepas kejadian tu
aku balik ke kampung kerana aku 'jobless'
dan aku hanya lepak cyber cafe layan mirc pada masa tu

pada suatu malam ada seorang kawan 'chatting' bertanyakan pasal talifon bimbit
jadi aku pun dengan pantas memberitahunya aku hendak menjual talifon bimbit
kebetulan pulak dia pun memang mencari model yang aku ada ,yg aku ambil daripada mangsa kemalangan tempoh hari
jadi setelah bersetuju dengan harga yang telah ditetapkan
kawan 'chatting' tu pun mintak la nak tengok talifon bimbit tersebut

memang nak dijadikan cerita ...
aku tak bawak bersama talifon bimbit yang nak dijual tu
jadi aku terpaksa balik rumah untuk mengambilnya
rumah aku dengan pekan dalam 7km
aku pulak bukanya ada kenderaan
aku mintak pinjam kereta kawan
dengan keadaan teruja hendak menjual talifon bimbit kerana aku dah kesempitan duit
aku memandu pulang agak laju kerana nak cepat dapat duit
selamat sampai dirumah aku ,dah tengah malam
aku masuk rumah dan ambil 'hand phone'
masa nak keluar semula bapa aku tanya nak pergi mana lagi dah lewet malam ni
aku cakap nak keluar sekejap jumpa kawan

masa aku memandu semula menuju ke pekan
tiba disatu selekoh yang tak la berapa tajam
kerana aku dah biasa dengan jalan di kampung aku tu
tiba tiba kereta kawan aku yang aku pandu tu berpusing
hah ! aku panik cuba untuk mengawal kerana ada sebuah kereta datang dari arah hadapan
aku berjaya mengelak kereta tersebut
malangnya kereta yang aku pandu terus berpusing dan aku tak dapat kawal lagi kali ni
'baamm' aku hentam tiang
habis kereta kawan aku tu jadi 'V' sebab bahagian tengah kereta yang kena tiang
aku turut cedera tapi hanya cedera ringan

aku keluar tengok kereta kawan aku tu
aduh ...habis la aku kali ni macam mana nak bayar
tapi pekara pertama yang aku ingat lepas kejadian tu ialah
aku di balas oleh ALLAH swt kerana perbuatan aku tempoh hari yang mengambil kesempatan keatas mangsa kemalangan
jadi ALLAH swt membalas aku dengan kemalangan juga

yang best nya 'hand phone' tu aku jual jugak pada malam tu


p/s sila klik pada mencari kebenaran untuk post baru di blog wartamaya jangan klik pada tajuk
post .terdapat masalah trafik kerana terlalu banyak pautan

Thursday 15 September 2011

0 bagaimana dengan kita ?

Kisah ini berlaku pada Tha'labah bin Abd. Rahman. Suatu hari dia terpadang aurat anak perempuan sahabat yang lain dengan pandangan yang agak lama. Dia terasa pandangannya itu salah dan menyesal. Lalu dia tinggalkan Kota Madinah dan pergi ke kawasan pergunungan yang terpencil untuk bermunajat kepada-Nya memohon keampunan. Apabila Rasulullah s.a.w. tahu, baginda menghantar Sayidina Umar dan Salman untuk mencarinya. Ketika ditemui, Tha'labah sedang berlari anak seperti orang gila sambil berkata dan menangis "Ya Allah, aku menyesal, ampunilah aku". Sayidina Umar dan Salman mengajaknya pulang ke Madinah tetapi dia enggan.

Katanya, "aku tidak mahu pulang ke Madinah kerana aku orang yang bersalah" diulangnya pekataan itu sambil menangis hiba. Bila disebut itu adalah permintaan Nabi, dia tidak lagi membantah. Dalam perjalanan pulang, dia yang semakin uzur itu semakin lama semakin terkebelakang dari Sayidina Umar dan Salman.

Apabila ditanya, kenapa lambat, dia menjawab "aku orang yang bersalah, tidak layak berjalan bersama kalian orang yang baik-baik". Mereka bertiga terus menangis. Ketika sampai di Masjid Madinah, Nabi sedang mengimamkan solat Isyak. Sayidina Umar dan Salman terus mengikut Nabi bersolat. Tha'labah, apabila terdengar suara nabi membaca Al-Quran terus jatuh pengsan. Selesai bersolat, Nabi terus mendapat kan Tha'labah dan terus dibawa ke rumahnya dalam keadaannya yang semakin lemah dan uzur.

Pada hari yang lain, Nabi pergi menziarahinya. Nabi meletakkan kepala Tha'labah keatas ribanya. Bila Tha'labah merasakan kepalanya di letakkan di atas riba Nabi, dia cepat-cepat menurunkannya semula. Lalu Nabi bertanya "Tha'labah, engkau tidak sukakah meletakkan kepalamu di atas riba Nabimu? Tha'labah dengan penuh hiba dan sayu berkata "Bukan aku tak mahu ya rasulullah, tapi diriku yang banyak salah ini tak layak meletakkan kepalaku di ribamu."

"Habis, apa yang engkau mahu?" tanya Nabi. Tha'labah menjawab "aku tidak mahu yang lain ya Rasulullah. Aku mahukan keampunan Allah, Tuhan sekalian alam".

Ketika itu datang Jibril membawa berita dan nabi menjawab "Wahai Tha'labah, telah datang perkhabaran dari-Nya, kiranya dosa dan kesalahanmu memenuhi langit dan bumi ini, maka keampunan Allah juga memenuhi langit dan bumi ini". Terdengar sahaja perkhabaran itu, terkeluarlah dari mulut Tha'labah, "Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar". Pulanglah Tha'labah kepada Tuhan-Nya dalam keadaan tenang disisi Nabinya.

Semasa jenazahnya dibawa kekubur, Nabi berjalan terhoyong-hayang, seolah-olah mengelak sesuatu. Apabila ditanya oleh para sahabat, baginda menyatakan bahawa dia mengelak dari terpijak dan terlanggar jutaan malaikat yang turun sama menghantar jenazah Tha'labah. Allahu akbar....

Lihatlah pada Tha'labah, 'apalah' salah dia? hanya terlihat aurat seorang perempuan. Bagaimana dia mencari keredhaan, kasih-sayang dari-Nya? sedarlah. Bagaimana dengan diri kita yang sentiasa penuh dengan dosa yang tidak terkira, kecil atau besar. Tapi apakah penyesalan telah wujud di hati. apakah yang telah dilakukan demi menebus kesalahan2 itu. Insaflah diri.

Wednesday 14 September 2011

0 balasan


sekitar tahun ujung 90'an aku selalu pergi ke litar lumba batu tiga shah alam setiap malam minggu untuk menyaksikan perlumbaan kereta 'saturday night fever'
sekarang dah jadi tapak perumahan berdekatan tesco shah alam
aku minat kereta sukan dan gemar memandu laju
kununya handal la dalam mengandalikan kenderaan

pada suatu malam minggu ketika kami balik dari litar batu tiga
ada kemalangan ,sebuah kereta baru terbabas dan terbalik
dan kami berada tidak jauh dari kereta tersebut
kami pun berhenti untuk melihat keadaan orang yang terlibat dalam kemalangan

sebuah ja kereta yang terbabas
dan keadaan pemandu agak parah
masa aku melihat keadaan pemandu kereta tersebut dia bernyawa agak kuat
macam orang nazak kerana cederanya nampak agak parah
dan penumpang seorang lagi hanya cedera ringan

yang aku sangat hampakan ialah
kami bukanya menolong mangsa kemalangan
tetapi kami tolong ambil barang barang berharga yang bertaburan
aku dapat sebuah talifon bimbit siap dengan 'charger'
kawan aku pun dapat 'hand phone'

dan dengar khabarnya duit sekitar 20k dalam bentuk 'chip kasino' turut hilang
yang tu tak tau la siapa yang dapat
aku dengan rasa tidak bersalah langsung mengambil 'hand phone' mangsa

selang beberapa bulan lepas kejadian tu
aku balik ke kampung kerana aku 'jobless'
dan aku hanya lepak cyber cafe layan mirc pada masa tu

pada suatu malam ada seorang kawan 'chatting' bertanyakan pasal talifon bimbit
jadi aku pun dengan pantas memberitahunya aku hendak menjual talifon bimbit
kebetulan pulak dia pun memang mencari model yang aku ada ,yg aku ambil daripada mangsa kemalangan tempoh hari
jadi setelah bersetuju dengan harga yang telah ditetapkan
kawan 'chatting' tu pun mintak la nak tengok talifon bimbit tersebut

memang nak dijadikan cerita ...
aku tak bawak bersama talifon bimbit yang nak dijual tu
jadi aku terpaksa balik rumah untuk mengambilnya
rumah aku dengan pekan dalam 7km
aku pulak bukanya ada kenderaan
aku mintak pinjam kereta kawan
dengan keadaan teruja hendak menjual talifon bimbit kerana aku dah kesempitan duit
aku memandu pulang agak laju kerana nak cepat dapat duit
selamat sampai dirumah aku ,dah tengah malam
aku masuk rumah dan ambil 'hand phone'
masa nak keluar semula bapa aku tanya nak pergi mana lagi dah lewet malam ni
aku cakap nak keluar sekejap jumpa kawan

masa aku memandu semula menuju ke pekan
tiba disatu selekoh yang tak la berapa tajam
kerana aku dah biasa dengan jalan di kampung aku tu
tiba tiba kereta kawan aku yang aku pandu tu berpusing
hah ! aku panik cuba untuk mengawal kerana ada sebuah kereta datang dari arah hadapan
aku berjaya mengelak kereta tersebut
malangnya kereta yang aku pandu terus berpusing dan aku tak dapat kawal lagi kali ni
'baamm' aku hentam tiang
habis kereta kawan aku tu jadi 'V' sebab bahagian tengah kereta yang kena tiang
aku turut cedera tapi hanya cedera ringan

aku keluar tengok kereta kawan aku tu
aduh ...habis la aku kali ni macam mana nak bayar
tapi pekara pertama yang aku ingat lepas kejadian tu ialah
aku di balas oleh ALLAH swt kerana perbuatan aku tempoh hari yang mengambil kesempatan keatas mangsa kemalangan
jadi ALLAH swt membalas aku dengan kemalangan juga

yang best nya 'hand phone' tu aku jual jugak pada malam tu


p/s sila klik pada mencari kebenaran untuk post baru di blog wartamaya jangan klik pada tajuk
post .terdapat masalah trafik kerana terlalu banyak pautan

Monday 12 September 2011

0 jika bersungguh pasti bertemuSalman al-Farisi berasal daripada Isfahan & warga kampung bernama ‘Ji’. Bapanya seorang ketua kampung & sangat menyayangi anaknya, Salman, seperti menatang minyak yang penuh. Salman mencurahkan baktinya dalam agama Majusi dgn tugasan menjaga nyalaan api agar tidak terpadam. Bapanya memiliki sebidang tanah, lalu suatu hari Salman disuruh pergi ke sana.

Dalam perjalanan, Salman melewati sebuah gereja Nasrani(Kristian) & tertarik dgn cara mereka beribadah lantas terdetik hatinya bahawa agama Nasrani yg berasal dari Syria ini lebih baik drpd agamanya, Majusi.

Tatkala Salman pulang, kemudian bertemu bapanya lalu mereka berkonflik setelah menyatakan apa yg difikirkan mengenai agama Nasrani itu. Akibat drpd itu, dia dikurung & dirantai. Sempat dia mengirim berita kpd org Nasrani utk menghebahkan anutannya dlm agama mereka & jikalau terdapat rombongan dr Syria, diminta beritahunya sebelum mereka kembali kerana Salman ingin ikut bersama.

Permintaan itu terkabul, lalu dia berjaya melepaskan diri & menuju ke Syria.

Di Syria, dia bertanyakan jika ada seorag ahli dlm bidang agama Nasrani, didapatinya & tinggallah Salman bersamanya( Biskop gereja ).

Biskop itu tidak baik dlm agamanya kerana mengumpul sedekah orang ramai & menggunakannya utk tujuan peribadi.

Selepas Biskop itu meninggal dunia, dia diganti oleh Biskop yg baru & lebih baik agamanya sehingga Salman sgt menyayanginya.

Tibalah masa Biskop yg baik itu meninggal dunia. Ketika dia sdg nazak, Salman bertanyakan hajatnya utk mendampingi ahli agama sepertinya selepas peninggalannya.

Lalu dicadangkan bertemu dgn ahli agama seperti biskop tersebut di Mosul & tinggal sehingga waktu yg dikehendaki Allah subhanahu wa taa’la.

Seperti biasa atas takdir Allah subhanahu wa taa’la, Salman terpaksa berulang mencari ahli agama utk didampingi & diketemukannya di Nashibin, kemudian selepas itu di A’muria (wilayah Rom).

Ketika di A’muria, sebelum ahli agama menemui ajal, dia memberi wasiat kpd Salman utk kpd siapa harus dia temui selepas dirinya, ujarnya :

” Anakku! Tiada seorg pun yg ku kenal serupa dgn kita keadaannya & dpt kupercayakan engkau padanya. Tetapi skrg telah dekat datangnya masa kebangkitan seorang nabi yg mengikuti agama Ibrahim secara murni. Dia nanti akan berhijrah ke suatu tempat yang ditumbuhi kurma & terletak di antara 2 bidang tanah berbatu-bata hitam. Seandainya engkau dpt pergi ke sana, temuilah dia! Dia mempunyai tanda-tanda yg jelas iaitu, dia tidak mahu makan makanan sedekah; sebaliknya bersedia menerima hadiah; dan di bahunya terdapat cap kenabian yang bila engkau melihatnya, segeralah engkau mengenalinya. “

Suatu hari, Salman bertemu satu rombongan dari Jazirah Arab, lalu dia memberi cadangan agar membawanya ke negeri mereka sebgai tukaran sapi-sapi & kambing-kambing yg dia perolehi, dan mereka bersetuju.

Perjalanan dimulai & tibalah di sebuah negeri bernama Wadil Qura. Tetapi Salman dianiaya & dijual kpd seorg Yahudi, Salman menjadi hamba.

Si Yahudi tersebut kemudian menjualnya kpd seorg Yahudi drpd bani Quraidhah, kemudian dibawanya ke Yathrib. Apabila sampai lantas Salman yakin bahawa itulah negeri yg telah diberitahukannya sbg tmpt seorg nabi akan berhijrah.

Salman tinggal sebagai seorg hamba & bekerja di kebun kurma bani Quraidhah.

Suatu hari, dtg seorang saudara sepupu tuan Salman memberitahu kehadiran seorg lelaki di Quba & mengaku sbg nabi kpd tuannya.

Mendengar perbualan itu, Salman berada di puncak pokok kurma bergetar tubuhnya bagai bergoncang pokok kurma & hampir jatuh ke atas tuannya yg berada di bawah.

Lalu Salman bertanyakan kpd lelaki Yahudi perihal lelaki yg mengakui sbg nabi, tetapi dia dipukul oleh tuannya krn bukanlah kedudukan Salman utk bertanyakan perihal itu.

Ketika hari petang, Salman mengumpul makanan yg dia miliki & segera ke rombongan Rasulullah salallahu a’laihi wa salam di Quba.

Dipelawakan makanan tersebut kepada Baginda salallahu a’laihi wa salam & sahabat2 sbg sedekah, namun yg memakan makanan tersebut hanya sahabat Baginda salallahu a’laihi wa salam sahaja.

Pada keesokan hari, Salman kembali kpd Rasulullah salallahu a’laihi wa salam & sahabat2 dgn sejumlah makanan atas dasar hadiah, ketika ini makanan dimakan oleh Baginda salallahu a’laihi wa salam & para sahabat.

Kedua-dua tanda ini membawa satu kepastian bahawa benarlah lelaki itu adalah seorang nabi kecuali tanda yang ketiga.

Tidak beberapa lama selepas itu, Salman mencari Rasulullah salallahu a’laihi wa salam & mendapatinya di Baqi’ sdg mengiringi jenazah & dikelilingi para sahabat. Baginda salallahu a’laihi wa salam ketika itu memakai 2 lembar kain lebar, 1 sbg sarung & 1 lagi sbg baju.

Salman bertemu baginda & ditoleh-tolehnya agar dapat melihat sesuatu yg dicarinya.

Nabi salallahu a’laihi wa salam memahami pencarian Salman lalu menyingkap kain burdah dari lehernya sehingga ternampak pada bahunya tanda yang dicari oleh Salman, cap kenabian.

Selepas terbukti ketiga-tiga tanda itu, Salman terus meratap & mencium Baginda salallahu a’laihi wa salam sambil menangis. Lalu, Salman menceritakan kisahnya dari awal kepada Baginda salallahu a’laihi wa salam, maka Islam-lah Salman akhirnya.

p/s sila klik pada mencari kebenaran ,untuk post baru di blog wartamaya jgn klik pada tajuk post ,ada masalah trafik kerana link banyak

Sunday 11 September 2011

0 kalau kita boleh terima ka
Dari pernikahan dua sahabat Rasulullah SAW, Abu Thalhah dan Ummu Sulaim, lahir seorang anak bernama Abu Umair. Ketika Abu Thalhah pergi, Abu Umair anak satu-satunya dari pasangan tersebut meninggal dunia. Ummu Sulaim mengurus mayat anaknya yang telah tiada dengan penuh ketabahan. Setelah dimandikan, Ummu Sulaim menidurkan anaknya di sebuah sudut rumahnya. Kemudian, ia berdandan dan memakai pakaiannya yang terbaik, serta memasak makanan yang lezat untuk menyambut kepulangan suaminya, Abu Thalhah.

Ketika Abu Thalhah datang dan menanyakan anaknya, Ummu Sulaim berkata, ''Anak kita, sekarang sedang istirahat.'' Sambutan Ummu Sulaim yang begitu menyenangkan, membuat Abu Thalhah tidak lagi merasa lelah, dan tidak ada lagi pikiran yang mengganggunya. Dia pun dapat menikmati makanan lazat yang dihidangkan oleh isterinya yang tercinta.

Ummu Sulaim berkata, ''Wahai Abu Thalhah, bagaimana pendapatmu jika ada orang yang memberikan sesuatu kepada seorang temannya. Namun, ketika orang itu meminta kembali barangnya, temannya malah marah?'' Abu Thalhah berkata, ''Tidak boleh bertindak demikian, sebab bagaimanapun barang pemberian harus dikembalikan kepada pemiliknya.''

Kemudian, Ummu Sulaim menyambung perkataannya, ''Anak yang kita cintai ini hanyalah pemberian belaka. Sekarang, Allah telah mengambil kembali pemberian-Nya itu.'' Setelah mendengar perkataan isterinya yang begitu bermakna, maka Abu Thalhah pun sedar dan redha akan qadha (ketentuan) Allah. Dengan penuh ikhlas, Abu Thalhah berucap ''Inna lillaahi wa inna ilaihi raaji'uun (kami semua milik Allah, dan kami semua akan kembali kepada-Nya).''

Abu Thalhah pergi menemui Rasulullah SAW. Setelah bertemu, ia bercerita tentang musibah yang menimpa keluarganya. Lalu, Rasulullah SAW mendoakan Abu Thalhah dan Ummu Sulaim agar Allah memberkati mereka berdua. Doa Rasulullah SAW dikabulkan Allah SWT. Abu Thalhah mendapatkan anak lelaki lagi yang diberi nama Abdullah. Dari Abdullah inilah, Abu Thalhah mendapatkan sembilan orang cucu yang semuanya hafal dan ahli Al-Quran. Abu Thalhah dan Ummu Sulaim adalah sepasang suami-isteri yang layak dijadikan teladan dalam kehidupan seharian, dalam berumah tangga, juga dalam kehidupan bermasyarakat.

Kesedaran bahwa segala apa yang dimiliki manusia hanyalah pemberian dari Allah, membuat manusia selalu tabah dan sabar, ketika mendapatkan ujian serta cubaan. Ujian itu boleh berupa meninggalnya salah seorang anggota keluarga yang dicintai, hilangnya harta dan jabatan yang menjadi kebanggaannya, dan sebagainya.

Allah SWT berfirman, ''Sungguh akan Kami berikan ujian kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada mereka yang sabar, (yaitu) mereka yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillaahi wa inna ilaihi raaji'uun.'' (QS Albaqarah, ayat 155-156).

Saturday 10 September 2011

0 kisah cinta ali


Ada rahasia terdalam di hati ‘Ali yang tak dikisahkannya pada siapapun. Fathimah. Karib kecilnya, puteri tersayang dari Sang Nabi yang adalah sepupunya itu, sungguh memesonanya. Kesantunannya, ibadahnya, kecekatan kerjanya, parasnya. Lihatlah gadis itu pada suatu hari ketika ayahnya pulang dengan luka memercik darah dan kepala yang dilumur isi perut unta. Ia bersihkan hati-hati, ia seka dengan penuh cinta. Ia bakar perca, ia tempelkan ke luka untuk menghentikan darah ayahnya.Semuanya dilakukan dengan mata gerimis dan hati menangis. Muhammad ibn ’Abdullah Sang Tepercaya tak layak diperlakukan demikian oleh kaumnya! Maka gadis cilik itu bangkit. Gagah ia berjalan menuju Ka’bah. Di sana, para pemuka Quraisy yang semula saling tertawa membanggakan tindakannya pada Sang Nabi tiba-tiba dicekam diam. Fathimah menghardik mereka dan seolah waktu berhenti, tak memberi mulut-mulut jalang itu kesempatan untuk menimpali.

‘Ali tak tahu apakah rasa itu bisa disebut cinta. Tapi, ia memang tersentak ketika suatu hari mendengar kabar yang mengejutkan. Fathimah dilamar seorang lelaki yang paling akrab dan paling dekat kedudukannya dengan Sang Nabi. Lelaki yang membela Islam dengan harta dan jiwa sejak awal-awal risalah. Lelaki yang iman dan akhlaqnya tak diragukan; Abu Bakr Ash Shiddiq, Radhiyallaahu ’Anhu.

”Allah mengujiku rupanya”, begitu batin ’Ali.Ia merasa diuji karena merasa apalah ia dibanding Abu Bakr. Kedudukan di sisi Nabi? Abu Bakr lebih utama, mungkin justru karena ia bukan kerabat dekat Nabi seperti ’Ali, namun keimanan dan pembelaannya pada Allah dan RasulNya tak tertandingi. Lihatlah bagaimana Abu Bakr menjadi kawan perjalanan Nabi dalam hijrah sementara ’Ali bertugas menggantikan beliau untuk menanti maut di ranjangnya.

Lihatlah juga bagaimana Abu Bakr berda’wah. Lihatlah berapa banyak tokoh bangsawan dan saudagar Makkah yang masuk Islam karena sentuhan Abu Bakr; ’Utsman, ’Abdurrahman ibn ’Auf, Thalhah, Zubair, Sa’d ibn Abi Waqqash, Mush’ab.. Ini yang tak mungkin dilakukan kanak-kanak kurang pergaulan seperti ’Ali.

Lihatlah berapa banyak budak Muslim yang dibebaskan dan para faqir yang dibela Abu Bakr; Bilal, Khabbab, keluarga Yassir, ’Abdullah ibn Mas’ud.. Dan siapa budak yang dibebaskan ’Ali? Dari sisi finansial, Abu Bakr sang saudagar, insya Allah lebih bisa membahagiakan Fathimah.

’Ali hanya pemuda miskin dari keluarga miskin. ”Inilah persaudaraan dan cinta”, gumam ’Ali.”Aku mengutamakan Abu Bakr atas diriku, aku mengutamakan kebahagiaan Fathimah atas cintaku.”Cinta tak pernah meminta untuk menanti. Ia mengambil kesempatan atau mempersilakan. Ia adalah keberanian, atau pengorbanan.

Beberapa waktu berlalu, ternyata Allah menumbuhkan kembali tunas harap di hatinya yang sempat layu.Lamaran Abu Bakr ditolak. Dan ’Ali terus menjaga semangatnya untuk mempersiapkan diri. Ah, ujian itu rupanya belum berakhir. Setelah Abu Bakr mundur, datanglah melamar Fathimah seorang laki-laki lain yang gagah dan perkasa, seorang lelaki yang sejak masuk Islamnya membuat kaum Muslimin berani tegak mengangkat muka, seorang laki-laki yang membuat syaithan berlari takut dan musuh- musuh Allah bertekuk lutut.

’Umar ibn Al Khaththab. Ya, Al Faruq, sang pemisah kebenaran dan kebathilan itu juga datang melamar Fathimah. ’Umar memang masuk Islam belakangan, sekitar 3 tahun setelah ’Ali dan Abu Bakr. Tapi siapa yang menyangsikan ketulusannya? Siapa yang menyangsikan kecerdasannya untuk mengejar pemahaman? Siapa yang menyangsikan semua pembelaan dahsyat yang hanya ’Umar dan Hamzah yang mampu memberikannya pada kaum muslimin? Dan lebih dari itu, ’Ali mendengar sendiri betapa seringnya Nabi berkata, ”Aku datang bersama Abu Bakr dan ’Umar, aku keluar bersama Abu Bakr dan ’Umar, aku masuk bersama Abu Bakr dan ’Umar..”

Betapa tinggi kedudukannya di sisi Rasul, di sisi ayah Fathimah. Lalu coba bandingkan bagaimana dia berhijrah dan bagaimana ’Umar melakukannya. ’Ali menyusul sang Nabi dengan sembunyi-sembunyi, dalam kejaran musuh yang frustasi karena tak menemukan beliau Shallallaahu ’Alaihi wa Sallam. Maka ia hanya berani berjalan di kelam malam. Selebihnya, di siang hari dia mencari bayang-bayang gundukan bukit pasir. Menanti dan bersembunyi.’Umar telah berangkat sebelumnya. Ia thawaf tujuh kali, lalu naik ke atas Ka’bah. ”Wahai Quraisy”, katanya. ”Hari ini putera Al Khaththab akan berhijrah. Barangsiapa yang ingin isterinya menjanda, anaknya menjadi yatim, atau ibunya berkabung tanpa henti, silakan hadang ’Umar di balik bukit ini!” ’Umar adalah lelaki pemberani. ’Ali, sekali lagi sadar. Dinilai dari semua segi dalam pandangan orang banyak, dia pemuda yang belum siap menikah. Apalagi menikahi Fathimah binti Rasulillah! Tidak. ’Umar jauh lebih layak. Dan ’Ali ridha.

Cinta tak pernah meminta untuk menanti. Ia mengambil kesempatan. Itulah keberanian. Atau mempersilakan. Yang ini pengorbanan.Maka ’Ali bingung ketika kabar itu meruyak. Lamaran ’Umar juga ditolak.

Menantu macam apa kiranya yang dikehendaki Nabi? Yang seperti ’Utsman sang miliarderkah yang telah menikahi Ruqayyah binti Rasulillah? Yang seperti Abul ’Ash ibn Rabi’kah, saudagar Quraisy itu, suami Zainab binti Rasulillah? Ah, dua menantu Rasulullah itu sungguh membuatnya hilang kepercayaan diri.Di antara Muhajirin hanya ’Abdurrahman ibn ’Auf yang setara dengan mereka. Atau justru Nabi ingin mengambil menantu dari Anshar untuk mengeratkan kekerabatan dengan mereka? Sa’d ibn Mu’adzkah, sang pemimpin Aus yang tampan dan elegan itu? Atau Sa’d ibn ’Ubaidah, pemimpin Khazraj yang lincah penuh semangat itu?”Mengapa bukan engkau yang mencoba kawan?”, kalimat teman-teman Ansharnya itu membangunkan lamunan. ”Mengapa engkau tak mencoba melamar Fathimah? Aku punya firasat, engkaulah yang ditunggu-tunggu Baginda Nabi.. ””Aku?”, tanyanya tak yakin.”Ya. Engkau wahai saudaraku!””Aku hanya pemuda miskin. Apa yang bisa kuandalkan?””Kami di belakangmu, kawan! Semoga Allah menolongmu!”’Ali pun menghadap Sang Nabi. Maka dengan memberanikan diri, disampaikannya keinginannya untuk menikahi Fathimah. Ya, menikahi. Ia tahu, secara ekonomi tak ada yang menjanjikan pada dirinya. Hanya ada satu set baju besi di sana ditambah persediaan tepung kasar untuk makannya. Tapi meminta waktu dua atau tiga tahun untuk bersiap-siap? Itu memalukan! Meminta Fathimah menantikannya di batas waktu hingga ia siap? Itu sangat kekanakan. Usianya telah berkepala dua sekarang.”Engkau pemuda sejati wahai ’Ali!”, begitu nuraninya mengingatkan. Pemuda yang siap bertanggungjawab atas cintanya. Pemuda yang siap memikul resiko atas pilihan- pilihannya. Pemuda yang yakin bahwa Allah Maha Kaya. Lamarannya berjawab, ”Ahlan wa sahlan!” Kata itu meluncur tenang bersama senyum Sang Nabi.Dan ia pun bingung. Apa maksudnya? Ucapan selamat datang itu sulit untuk bisa dikatakan sebagai isyarat penerimaan atau penolakan. Ah, mungkin Nabi pun bingung untuk menjawab. Mungkin tidak sekarang. Tapi ia siap ditolak. Itu resiko. Dan kejelasan jauh lebih ringan daripada menanggung beban tanya yang tak kunjung berjawab. Apalagi menyimpannya dalam hati sebagai bahtera tanpa pelabuhan. Ah, itu menyakitkan.”Bagaimana jawab Nabi kawan? Bagaimana lamaranmu?””Entahlah..””Apa maksudmu?””Menurut kalian apakah ’Ahlan wa Sahlan’ berarti sebuah jawaban!””Dasar tolol! Tolol!”, kata mereka,”Eh, maaf kawan.. Maksud kami satu saja sudah cukup dan kau mendapatkan dua! Ahlan saja sudah berarti ya. Sahlan juga. Dan kau mendapatkan Ahlan wa Sahlan kawan! Dua-duanya berarti ya !”Dan ’Ali pun menikahi Fathimah. Dengan menggadaikan baju besinya. Dengan rumah yang semula ingin disumbangkan ke kawan-kawannya tapi Nabi berkeras agar ia membayar cicilannya. Itu hutang.Dengan keberanian untuk mengorbankan cintanya bagi Abu Bakr, ’Umar, dan Fathimah. Dengan keberanian untuk menikah. Sekarang. Bukan janji-janji dan nanti-nanti.

’Ali adalah gentleman sejati. Tidak heran kalau pemuda Arab memiliki yel, “Laa fatan illa ‘Aliyyan! Tak ada pemuda kecuali Ali!” Inilah jalan cinta para pejuang. Jalan yang mempertemukan cinta dan semua perasaan dengan tanggung jawab. Dan di sini, cinta tak pernah meminta untuk menanti. Seperti ’Ali. Ia mempersilakan. Atau mengambil kesempatan. Yang pertama adalah pengorbanan. Yang kedua adalah keberanian.

Dan ternyata tak kurang juga yang dilakukan oleh Putri Sang Nabi, dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa suatu hari (setelah mereka menikah) Fathimah berkata kepada ‘Ali, “Maafkan aku, karena sebelum menikah denganmu. Aku pernah satu kali jatuh cinta pada seorang pemuda ”‘Ali terkejut dan berkata, “kalau begitu mengapa engkau mau manikah denganku? dan Siapakah pemuda itu?”Sambil tersenyum Fathimah berkata, “Ya, karena pemuda itu adalah Dirimu.”

Kemudian Nabi saw bersabda: “ Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan aku untuk menikahkan Fatimah puteri Khadijah dengan Ali bin Abi Thalib, maka saksikanlah sesungguhnya aku telah menikahkannya dengan maskawin empat ratus Fidhdhah (dalam nilai perak), dan Ali ridha (menerima) mahar tersebut.”

Kemudian Rasulullah saw. mendoakan keduanya:“ Semoga Allah mengumpulkan kesempurnaan kalian berdua, membahagiakan kesungguhan kalian berdua, memberkahi kalian berdua, dan mengeluarkan dari kalian berdua kebajikan yang banyak.”

Friday 9 September 2011

0 idola

sejak dari dulu aku meminati aktiviti lasak seperti
'snorkling' 'wall climbing' 'travelling' 'cycling'
dan idola aku tentulah dari barat tak lain dan tak bukan lagi yang banyak mempelopori arena tersebut
itulah kita ni bila dah dangkal agama
semuanya kita nak ikut hingga lah cara mereka berpakaian
mesti lah mereka tidak memikirkan pasal aurat
sebab pada mereka itu semua tak menjadi masalah

yang masalahnya ialah kita yang mengikut semberono
bukanlah islam melarang kita untuk menceburi sukan sukan yang kita minat
tetapi biarlah lah kena dengan tatasusila nya dan mengikut piawaian cara islam
begitu juga berpakaian
jangan lah kita memakai seluar pendek pulak
siap warna kan rambut lagi
macam mana nak solat tu ...
kalau yang berseluar pendek
mungkin dia akan tukar pakai kain pelikat jika nak solat
tetapi bagi yang warna kan rambut
macam mana pulak kisahnya ...

sebenarnya aku menceritakan pasal diri aku la yang melakukan pekara tu semua
malah aku dulu terus tak solat
tetapi aku tak pulak sampai warnakan rambut
cuma aku berambut panjang

berseluar pendek ni memang dah jadi kebiasaan pada aku jika nak pergi 'travelling'
pernah sekali tu aku pergi ke satu pulau di terengganu dengan menaiki bas
masa nak balik tu hari dah petang
jadi aku tak sempat nak menaiki bas untuk berlepas seawal malam nya
terpaksa lah aku menunggu di stesen bas kuala besut hingga malam
dan bas akan bertolak sekitar jam 9malam

jadi masa masuk waktu magrib aku melepak ja lah kat stesen bas tu hingga lah ke isya
lepas ja waktu isya mulalah ramai ibu bapa menghantar anak anak mereka ke stesen bas tersebut
mungkin mereka pun nak pulang ke tempat kerja masing masing sebab hari tu hari ahad
maka ramai lah pakcik pakcik dan makcik makcik yang tengok aku lain macam

pada mulanya aku aku buat tak reti aja
kerana aku beranggapan mereka semua orang tua mana la reti fesyen yang 'in' sekarang ni
lepas tu pulak tentu la aku tak solat dengan pakaian yang tak tutup aurat
bukannya sorang dua aja yang melihat aku masalahnya
boleh dikatakan setiap pakcik dan makcik yang menghantar anak anak mereka pasti akan melihat aku dengan muka yang pelik
tapi aku tetap rasa bangga kerana menjadi tumpuan dan baru mereka tau bahawa anak melayu juga boleh jadi macam orang barat
yalah dengan kelengkapan barang barang selam skuba dengan 'haversack'
fuh pada aku memang 'in' habis la

bila sampai kl aku siap cerita kan hal itu kepada kawan kawan dan awek aku (sekarang isteri) pasal kejadian di stesen bas kuala besut
dan mereka pun kata 'alah kampung ma'
kita kan orang bandar ...

sekarang baru aku dapat jawapan kenapa pakcik pakcik dan makcik makcik melihat aku semasa di stesen bas tersebut
rupanya rupanya benarlah firman ALLAH swt
solat yang sempurna mencegah kamu daripada fahsyak dan mungkar

Thursday 8 September 2011

0 sama seperti pemimpin kita

Suatu hari Amirul Mukminin Umar bin Khaththab r.a. dikirim harta yang banyak. Beliau memanggil salah seorang pembatu yang berada di dekatnya. “Ambillah harta ini dan pergilah ke rumah Abu Ubaidah bin Jarrah, lalu berikan wang tersebut. Setelah itu berhentilah sesaat di rumahnya untuk melihat apa yang ia lakukan dengan harta tersebut,” begitu perintah Umar kepadanya.
Rupanya Umar ingin melihat bagaimana Abu Ubaidah menggunakan hartanya. Ketika pembantu Umar sampai di rumah Abu Ubadah, ia berkata, “Amirul Mukminin mengirimkan harta ini untuk Anda, dan beliau juga berpesan kepada Anda, ‘Silakan pergunakan harta ini untuk memenuhi keperluan hidup apa saja yang Anda kehendaki’.”

Abu Ubaidah berkata, “Semoga Allah mengaruniainya keselamatan dan kasih sayang. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat.” Kemudian ia berdiri dan memanggil hamba sahaya wanitanya. “Kemarilah. Bantu aku membagi-bagikan harta ini!.” Lalu mereka mulai membagi-bagikan harta pemberian Umar itu kepada para fakir miskin dan orang-orang yang memerlukan dari kaum muslimin, sampai seluruh harta ini habis diinfakkan.

Pembantu Umar pun kembali pulang. Umar pun memberinya wang sebesar empat ratus dirham seraya berkata, “Berikan harta ini kepada Muadz bin Jabal!” Umar ingin melihat apa yang dilakukan Muadz dengan harta itu. Maka, berangkatlah si pembantu menuju rumah Muadz bin Jabal dan berhenti sesaat di rumahnya untuk melihat apa yang dilakukan Muadz terhadap harta tersebut.

Muadz memanggil hamba sahayanya. “Kemarilah, bantu aku membagi-bagikan harta ini!” Lalu Muadz pun membagi-bagikan hartanya kepada fakir miskin dan mereka yang memerlukan dari kalangan kaum muslimin hingga harta itu habis sama sekali di bagi-bagikan. Ketika itu istri Muadz melihat dari dalam rumah, lalu berkata, “Demi Allah, aku juga miskin.” Muadz berkata, “Ambillah dua dirham saja.”

Pembantu Umar pun pulang. Untuk ketiga kalinya Umar memberi empat ribu dirham, lalu berkata, “Pergilah ke tempat Saad bin Abi Waqqash!” Ternyata Saad pun melakukan apa yang dilakukan oleh dua sahabat sebelumnya. Pulanglah sang pembantu kepada Umar. Kemudian Umar menangis dan berkata, “Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah.”

Begitulah para sahabat ketika mendapat harta. Tidak sampai sehari harta itu diinfakkan dengan begitu ringannya.
Suatu hari Thalhah bin Ubaidillah r.a. pulang ke rumah dengan membawa wang sebanyak seratus ribu dirham. Istrinya mendapati raut wajah Thalhah begitu bersedih.
Sang istri bertanya, “Apa yang terjadi padamu, wahai suamiku?” Thalhah menjawab, “Harta yang banyak ini, aku takut jika bertemu dengan Allah, lalu aku ditanya tentang dirham ini satu per satu.”

Istrinya lalu berkata, “Ini masalah yang sangat mudah. Mari kita bagi-bagikan harta ini. Bawalah harta ini dan bagikan kepada para fakir miskin yang ada di Kota Madinah.”
Thalhah pun bersama istrinya meletakkan harta itu di sebuah wadah, lalu membagi-bagikan kepada para fakir miskin dan orang-orang yang memerlukan. Setelah itu ia kembali ke rumah dan berkata, “Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan diriku bertemu dengan-Nya sedangkan aku dalam keadaan bersih dan suci.”

Subhanallah………
Begitu mudahnya mereka melepaskan harta yang dimilikinya untuk dibelanjakan di jalan Allah SWT. Tidak sedikitpun para sahabat ini mementingkan kehidupan dunia mereka. Justru sebaliknya, mereka seperti berlomba-lomba menyedekahkan hartanya untuk mencari kehidupan yang lebih baik di akhirat kelak.
Mampu kah (atau lebih tepatnya MAHUKAH) kita meneladani apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah saw diatas?

wallahualam
inshaallah ...

Wednesday 7 September 2011

0 balik kampung


balik kampung adalah sebahagian daripada aktiviti ketika musim perayaan
tidak menjadi masalah untuk menghadapi keadaan jalan yang sesak dengan kenderaan
kerana itu semua dah jadi pekara biasa bagi orang yang berada diperantauan
tak terasa suasana raya pulak jika tidak melaluinya

tak ketinggalan aku juga balik kampung untuk beraya
atau untuk menjenguk orang tua
selalu nya aku suka memandu kereta atau menunggang motorsikal untuk pulang ke kampung
aku tunggang motorsikal besar mestilah memerlukan lebih perhatian sebab lebih laju daripada motorsikal biasa

dan aku akan berdoa sakan kepada ALLAH swt sebelum memulakan perjalanan
sebab aku takut ditimpa kemalangan atau perjalanan menjadi sukar
seperti kenderaan rosak dan lain2
aku juga tidak akan berhenti berzikir didalam hati kerana aku takut mengantuk atau hilang tumpuan ketika sedang memandu atau menunggang
padahal ketika tu aku tak lagi mendalami agama

disini lah salah nya
aku lakukan zikir
aku berdoa bukan kerana ikhlas mengharapkan rahmat dan redha dari ALLAH swt
tetapi aku bersandarkan sesuatu daripada ALLAH swt
dan aku hanya buat ketika dalam kesusahan atau ketika aku amat memerlukan pertolongan daripada ALLAH swt dan apabila aku dah tak perlukan pertolongan daripada ALLAH swt aku tak berdoa lagi dan aku tak berzikir lagi didalam hati

maka benarlah firman ALLAH swt didalam surah al ankabut 65

Maka apabila mereka naik kapal mereka mendoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya; maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka (kembali) mempersekutukan (Allah)

jika kita sedar kita sebagai hamba ALLAH swt yang sangat daif
kita mesti mengharapkan rahmat dan redha dari ALLAH swt setiap masa
oleh itu kita mestilah sentiasa mengingati ALLAH swt dan sentiasa berdoa mohon pertolongan daripada ALLAH swt
wallahualam
inshaallah ...

Tuesday 6 September 2011

0 sanjungilah


"Sayang, tengok nih. Cantiknya AlQuran nih. Warna keemasan. Sesuai untuk kita buat hantaran" pekik Jamilah kepada Nabil..
"Sini pun cantik juga. Warna unggu keemasan. Mana satu kita nak beli nih" balas Nabil.
Mereka sedang asyik mencari bahan-bahan untuk dibuat hantaran. Tinggalsatu lagi yang masih dicari-cari iaitu AlQuran yang bakal dijadikan hantaran.
"Tapi, yang ni lagi best, ada terjemahan arab" keluh Jamilah.
" Ala , awak bukan reti pun bahasa arab" jawab Nabil. Tergelak Jamilah. Berbahagia rasanya dapat calon suami seperti Nabil. Prihatin. "Apa yang saudara cari tu. Nampak seronok saya lihat" tegur pakcikberbaju putih. Jaluran baju ke bawah menampakkan lagi seri wajah seorang pakcik dalam lingkungan 40-an.
"Oh, kami cari AlQuran. Nak buat hantaran. Maklumlah, nak bina masjid" sengih Nabil. Jamilah ikut senyum tidak jauh dari situ.. "Oh. Bagus lah. Adik selalu baca waktu bila?" pakcik menyoal sambil tersenyum.
"Aa... aa.. lama dah saya tak baca, pakcik" teragak-agak Nabil menjawab.
Jamilah sudah di sebelah rak yang lain."Kalau gitu, tak perlu lah beli AlQuran kalau sekadar hantaran. Kesian, ALQuran. Itu bukan kitab hiasan, dik" tegur pakcik berhemah.
"Alah, pakcik nih. Kacau daun pulak urusan orang muda. Kami beli ni nakbaca la" tiba-tiba Jamilah muncul dengan selamba jawapannya. "Oh, baguslah. Kalau gitu beli lah tafsir ArRahman. Ada tafsiran lagi"
cadang pakcik. Mukanya nampak seperti orang-orang ahli masjid.
" Ala , besar lah pakcik. Kami nak pilih nih. Kiut lagi" senyum Jamilah mengangkat bungkusan AlQuran warna unggu keemasan. Saiznya kecil. "Jangan lupa baca ya" pakcik dengan selamba sambil meninggalkan pasangan tersebut."Sibuk je la pakcik tu" Jamilah mengomel. Nabil kelihatan serba salah. Mungkin 'terpukul' dengan kata-kata seorang pakcik yang muncul secara tiba-tiba.Hari yang dinantikan sudah tiba. Mereka sudah bersolek. Hari nan indah..Terlalu indah buat pasangan teruna dan dara yang bakal disatukan.. Nabil
dan Jamilah tidak sabar-sabar menantikan ucapan indah tersebut. Pak imam baru sahaja sampai.


"Assalamualaikum semua" ucapan salam Pak Imam bergema.
Nabil bagai hidup semula. Dirinya terkejut. Jantung bagai gugur serta-merta. Mungkin tidak percaya apa yang dipandangnya dihadapan. Ahli-ahli keluarga berebut-rebut bersalaman dengan Pak Imam. Mukanya berseri-seri.Janggutnya putih. Jubah putih. Rambutnya ada yang berwarna putih.


"Inikah pengantin hari ini?" tegur selamba Ustaz Saad."Pak.. Ustaz.. kabar baik, pak... usta.. ustazz.." jawab Nabil mengigil. Jamilah juga terkebil-kebil melihat kelibat orang yang dikenali di kedai buku 2 bulan lalu.
"Oh, sebelum tu, saya suka mendengar bacaan adik Nabil. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dari bacaan pengantin" cadang Ustaz Saad.
Kelihatan orang ramai mengiyakan. Maklumlah, ustaz Saad merupakan antaraorang dikenali oleh ahli-ahli sebagai penceramah tetap setiap hariKhamis selepas maghrib.Nabil menelan air liur. Baginya inilah saat paling menyeramkan bagi dirinya. Peluh membasahi baju melayu satin berwarna putih.
"Ss.. su.. surah apa ustaz?" Nabil cuba mengagahkan diri. Jamilah masih melihat dari tepi tirai. Memegang kepalanya. Seperti mengagak benda yang sebaliknya berlaku..

"Oh, ayat yang mudah ja. Baca 3 ayat Surah ArRa'd" kata ustaz Saad sambil menunjukkan baris giginya yang putih hasil bersugi setiap solat mengikut sunnah nabi.


Surah Ar Ra'd

Surah Ar Ra'd


"Apa benda nih" detik hati Nabil.
"Bismillahirrahmaan irrahim.. ALL..MAA. . RIII..!!" berlagu Nabil. Kelihatan gemuruh satu rumah pengantin perempuan. Ada yang keluar dari rumah menahan gelak. Ada yang mengeluarkan air mata menahan kelucuan.Ada yang menggeleng-geleng kepala. Ibu bapa Jamilah merah padam wajahnya. Jamilah entah ke mana, mungkin berpura-pura ke tandas.


"Baru ustaz tahu ada kalimah almari di dalam ALQuran. Adik Nabil, cara bacanya seperti begini : A'uzubillahiminnass yaitaanirrajim. ..


Bismillahirrahmanir rahim.. ALIF.. LAMM.. MIMMM... RAA.." kedengar suara gemersik Ustaz Sa'ad. Orang ramai kelihatan ingin mendengar lebih banyak lagi alunan irama ALQurannya.


Nabil berasa seperti kilat menyambar kepalanya.."Nabil, kamu jangan merendah-rendahkan kitab petunjuk iaitu AlQuran. Ianya hendaklah dibaca bukan sekadar dijadikan hantaran. Malah lebih malang perlakuan seperti ini seolah-olah menghina ALQuran. Beli ALQuran kemudian menaruh di tempat-tempat tinggi seolah-olah ianya sudah cukup bagi seorang muslim" tazkirah sudah bermula. Orang ramai memang senang
cara penyampaian ustaz Sa'ad.


"Tinggi mana pun kamu belajar, tiada gunanya kitab yang tidak berubah ini tidak mampu kamu baca. Kitab ini pasti begini rupanya, ayatnya tetapsama, kedudukannya tidak sama. Malah, ketahuilah Allah akan menjaganya sehingga hari kiamat. Nabil, kalau kamu tahu orang-orang yang mengaku kitab AlQuran sebagai kitab petunjuk kemudian diabaikan dia pasti dilaknat oleh AlQuran itu sendiri. Tetapi beruntungnya orang-orangnya memanfaatkan AlQuran setiap hari, membacanya, menghafalnya, mengamalkan menjadikan hati terlalu tenang walapun dia bukannya seorang yang tinggi pelajarannya, kaya hidupnya dan sebagainya.. " penutup Ustaz Sa'ad sudah dikagumi orang terutama yang mengikuti ceramahnya.

Hari semakin cepat berlalu.
Nabil sudah melalui hari-hari yang indah. Kitab AL-Quran yang menjadihantaran pertunangan sudah menjadi diari kehidupannya yang aktif setiap hari.Pit.. Pit! Jangan lupa datang rumah ustaz malam nih. Kita belajar
sama-sama. Jangan lupa bawa isteri sekali ya Nabil. SMS dari ustaz Sa'ad tiba. Jamilah senyum disisi suaminya, Nabil..

Rasulullah (Sallallahu alaihi wasallam) bersabda : 'Bila seseoranglelaki itu mati dan saudaranya sibuk dengan pengebumiannya, berdiri lelaki yang betul-betul kacak di bahagian kepalanya. Bila mayatnya dikapan, lelaki itu berada di antara kain kapan dan si mati.Selepas pengebumian, semua orang pulang ke rumah, 2 malaikat Mungkar dan Nakir, datang dalam kubur dan cuba memisahkan lelaki kacak ini supaya mereka boleh menyoal lelaki yang telah meninggal itu seorang diri mengenai ketaatannya kepada Allah. Tapi lelaki kacak itu berkata, Dia adalah temanku, dia adalah kawanku. Aku takkan meninggalkannya seorang diri walau apa pun. Jika kamu ditetapkan untuk menyoal, lakukanlah tugasmu.. Aku tidak boleh meninggalkannya sehingga aku dapati dia dimasukkan ke dalam Syurga.'


Selepas itu dia berpaling pada temannya yang meninggal dan berkata,'Aku adalah Al-Quran, yang mana kamu membacanya, kadang-kadang dengan suara yang nyaring dan kadang-kadang dengan suara yang perlahan. Jangan bimbang. Selepas soal siasat dari Mungkar dan Nakir, kamu tidak akan bersedih.'
Selepas soal siasat selesai, lelaki kacak mengatur untuknya daripada Al-Mala'ul A'laa (malaikat dalam Syurga) tempat tidur dari sutera yang dipenuhi bauan kesturi Rasulullah (Sallallahu alaihi wasallam) bersabda :'Di hari pengadilan,di hadapan Allah, tiada syafaat yang lebih baik darjatnya daripada Quran,mahupun dari nabi atau malaikat.'
Langit yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya, sentiasa mengucap tasbih bagi Allah; dan tiada sesuatupun melainkan bertasbih dengan memujiNya; akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka. Sesungguhnya Ia adalah Maha Penyabar, lagi Maha Pengampun. (Al-Israa' 17:44)

aku adalah sepertimana sangkaan hambaku dan aku bersama denganya ketika ia mengingati aku .jika ia ingat kepada aku di dalam hatinya ,aku ingat kepadanya di dalam hati ku .dan jika ia ingat kepada ku di khalayak ramai ,nescaya aku pun ingat kepadanya dalam khalayak ramai yang lebih baik .dan jika ia mendekati kepada ku sejengkal ,aku pun mendekatinya sehasta .dan jika ia mendekati ku sehasta ,nescaya aku mendekatinya sedepa .dan jika ia datang kepada ku berjalan ,maka aku datang kepadanya sambil berlari
(hadis qudsi riwayat syaikhan dan tarmizi dari abu hurairah ra)

"(Iaitu) orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah". Ketahuilah dengan "zikrullah" itu, tenang tenteramlah hati manusia.(Ar-Ra'd 13:28)

Oleh itu ingatlah kamu kepadaKu (dengan mematuhi hukum dan undang-undangKu), supaya Aku membalas kamu dengan kebaikan; dan bersyukurlah kamu kepadaKu dan janganlah kamu kufur (akan nikmatKu).(Al-Baqarah 2:152)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular posts

 

mencari kebenaran Copyright © 2011 - |- Template created by O Pregador - |- Powered by Blogger Templates