Tuesday 31 October 2023

0 Sokonglah Semampu

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah Al-Anfal, 73:

Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.


Hadis Sunan An-Nasai Jilid 3. Hadis Nombor 2991.

Dari Abu Abdur Rahman Al Hubuly dari Abu Sa'id Al Khudry ra. berkata: "Rasulullah saw. bersabda kepadaku: "Wahai Abu Said, siapa yang redha ber-Tuhan-kan Allah, dan menerima Islam sebagai agamanya , serta mengakui Muhammad sebagai Nabinya, maka telah wajib syurga baginya". Maka saya merasa hairan atas sabda beliau itu, dan saya katakan: "Ulangilah apa yang kau sampaikan padaku itu, wahai Rasulullah?" Maka beliau mengulanginya lagi, kemudian beliau menambahkan:"Dan amalan lain, yang dengan itu Allah akan mengangkat darjat seorang hamba di syurga setinggi seratus darjat, di mana jarak setiap dua darjat bagaikan jarak antara langit dan bumi". Tanya saya: "Amalan apakah itu, wahai Rasulullah?" Jawab beliau: "Berjihad di jalan Allah, jihad di jalan Allah."


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhirSaturday 28 October 2023

0 Kekal Bersama Allah & Rasul

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah An-Nisa, 136:

Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.

 

Hadis Sunan An-Nasai Jilid 3. Hadis Nombor 2984.

Dari Sa'id ibnu Musayyab ia berkata: Saya mendengar Abu Hurairah berkata: "Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah itu bagaikan seorang yang sedang berpuasa dan solat. Dan Allah memberi jaminan bagi seorang yang berjihad di jalan-Nya, bahawa Allah akan menggugurkannya di medan peperangan, lalu Dia akan langsung memasukkannya ke dalam syurga atau Allah akan mengembalikannya kepada keluarganya dengan selamat dan dengan membawa pahala dan ditambah harta rampasan perang."


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhirThursday 26 October 2023

0 Binalah Tauhid

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah Al-Baqara, 208:

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.


Hadis Sunan An-Nasai Jilid 3. Hadis Nombor 2957.

Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah r.a berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Siapa yang mati sedang ia belum pernah berjihad, dan ia tidak pernah berkeinginan untuk berjihad, maka ia mati dengan salah satu sifat munafiq."


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhirSunday 22 October 2023

0 Kehendak Allah

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah Al-Hajj, 78:

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.


Hadis Sunan An-Nasai Jilid 3. Hadis Nombor 2994.

Dari Salim ibnu Abu Ja'd dari Sabrah ibnu Fakih berkata: "Saya telah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya syaitan itu selalu berusaha merintangi jalan Adam. Pertama ia merintangi jalan Adam yang menuju kepada Islam; ia berkata: "Untuk apa kamu masuk Islam dan meninggalkan agamamu yang dulu serta agama nenek moyangmu. Tetapi Anak Adam itu tidak menghiraukannya dan ia tetap masuk Islam. Kemudian ia berusaha merintangi jalan anak Adam yang menuju kepada hijrah; ia berkata: "Untuk apa kamu berhijrah dan meninggalkan tanah airmu? Sesungguhnya perumpamaan orang yang berhijrah itu bagaikan kuda yang terikat." Tetapi anak Adam tidak menghiraukannya dan tetap berhijrah. Kemudian syaitan berusaha merintanginya di jalan yang menuju kepada jihad; kata syaitan; "Jihad itu hanyalah melelahkan jiwa dan menyia-nyiakan harta; jika kamu berjihad lalu kamu terbunuh, maka isterimu akan dinikahi orang lain dan hartamu akan dibagi." Tetapi anak Adam itu tidak menghiraukannya dan terus berjihad. Barang siapa yang berbuat demikian, maka Allah berhak memasukkannya di syurga. Dan barang siapa yang gugur di jalan Allah meskipun ia tenggelam atau terjatuh dari kenderaannya, maka Allah berhak memasukkannya di syurga."


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhirThursday 19 October 2023

0 Masanya Akan Tiba

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah Al-Baqara, 190:

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.


"Tidak akan terjadi hari kiamat, sehingga kaum Muslimin memerangi Yahudi. Orang-orang Islam membunuh Yahudi sehingga Yahudi bersembunyi di sebalik batu dan pohon. Namun batu atau pohon berkata, “Wahai Muslim, wahai hamba Allah, inilah Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah dia..”[17]

Riwayat al-Bukhari (2926) dan Muslim (2922)


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhirTuesday 17 October 2023

0 KeranaMu

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah Al-Anfal, 60:

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).


“Seorang A’rabi telah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang orang yang perang kerana ingin mendapatkan harta rampasan perang, dan orang yang berperang kerana mahu namanya dikenang, dan orang yang berperang kerana ingin diangkat kedudukannya. Siapakah antara mereka yang berperang pada jalan Allah? Jawab baginda: Siapa yang berperang semata-mata untuk menegakkan kalimatullah (agama Allah), maka itulah fisabilillah.” 

(Sahih al-Bukhari, no. 3126)


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhir


Thursday 12 October 2023

0 Binalah Tauhid

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah Al-Anaam, 111:

Kalau sekiranya Kami turunkan malaikat kepada mereka, dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka dan Kami kumpulkan (pula) segala sesuatu ke hadapan mereka, niscaya mereka tidak (juga) akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.


Hadis Sahih Bukhari Jilid 2. Hadis Nombor 0543.

Abu Hurairah r.a. mengatakan, bahawa Rasulullah saw. bersabda: "Hari kiamat belum akan terjadi sehingga telah dihapuskan ilmu pengetahuan, banyak terjadi gempa bumi, masa (waktu) terasa pendek, timbul berbagai macam bencana, banyak terjadi peristiwa yang menggemparkan seperti pembunuhan, dan wang berlimpah-limpah di sekitarmu."


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhirSunday 8 October 2023

0 Kikir Berniaga

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah As-Saff, 10:

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?


Hadis Sunan An-Nasai Jilid 3. Hadis Nombor 2407.

Dari Abu Hurairah r.a. bahawa, Rasulullah saw bersabda: "Perumpamaan orang bakhil dan orang dermawan itu bagaikan dua orang yang memakai baju besi. Baju itu terasa sesak oleh mereka, setiap orang dermawan itu ingin bersedekah, maka baju itu bertambah longgar hingga dapat menutupi seluruh tubuhnya, tetapi orang bakhil itu jika ingin bersedekah, maka baju itu semakin menyempit dan menyepitnya hingga kedua bahunya menjadi satu dengan lehernya, dan saya mendengar Rasulullah saw bersabda: ia berusaha melonggarkan bajunya, tetapi tidak dapat."


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhirThursday 5 October 2023

0 Jangan Sampai Terlepas Pandang

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah Al-Baqara, 146:

Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al Kitab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian diantara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui.


Nabi Muhammad bersabda: "Jika kalian telah melihat bendera hitam yang keluar dari Khurasan, datangilah dia walaupun harus dengan merangkak di atas salju karena di sana ada khalifah Allah, al-Mahdi." 

(HR al-Hakim)


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhirTuesday 3 October 2023

0 Ikuti Selepas Baginda

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah Aal-e-Imran, 144:

Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah Jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.


Daripada Abu Sa’id al-Khudri R.A beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda:

Maksudnya: Al-Mahdi dariku. Dahinya luas dan hidungnya mancung. Dia akan memenuhkan bumi dengan keadilan sebagaimana ia dahulunya dipenuhi dengan kezaliman dan dia akan menguasai selama tujuh tahun.

Riwayat Abu Dawud (4285)


-Peliharalah solat fardhu, jangan sesekali sekutukan Allah, sentiasa mengingati Allah pada perkara wajib/sunat dan ikhlas dalam setiap amal.


Join Dakwah Akhir Zaman

Telegram.me/dakwahakhirLangit yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya, sentiasa mengucap tasbih bagi Allah; dan tiada sesuatupun melainkan bertasbih dengan memujiNya; akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka. Sesungguhnya Ia adalah Maha Penyabar, lagi Maha Pengampun. (Al-Israa' 17:44)

aku adalah sepertimana sangkaan hambaku dan aku bersama denganya ketika ia mengingati aku .jika ia ingat kepada aku di dalam hatinya ,aku ingat kepadanya di dalam hati ku .dan jika ia ingat kepada ku di khalayak ramai ,nescaya aku pun ingat kepadanya dalam khalayak ramai yang lebih baik .dan jika ia mendekati kepada ku sejengkal ,aku pun mendekatinya sehasta .dan jika ia mendekati ku sehasta ,nescaya aku mendekatinya sedepa .dan jika ia datang kepada ku berjalan ,maka aku datang kepadanya sambil berlari
(hadis qudsi riwayat syaikhan dan tarmizi dari abu hurairah ra)

"(Iaitu) orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah". Ketahuilah dengan "zikrullah" itu, tenang tenteramlah hati manusia.(Ar-Ra'd 13:28)

Oleh itu ingatlah kamu kepadaKu (dengan mematuhi hukum dan undang-undangKu), supaya Aku membalas kamu dengan kebaikan; dan bersyukurlah kamu kepadaKu dan janganlah kamu kufur (akan nikmatKu).(Al-Baqarah 2:152)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular posts

 

mencari kebenaran Copyright © 2011 - |- Template created by O Pregador - |- Powered by Blogger Templates