Friday 31 August 2012

0 bebas yang bagaimana
Mencari perkataan merdeka tidak ditemui dalam kamus islam sebaliknya mungkin kemerdekaan ditemui dalam islam jika dilihat pada konsep dan pemahaman bagaimana  bentuk pengertian merdeka yang ingin dimaksudkan .

Kemerdekaan bermaksud kebebasan dan kemampuan melakukan sesuatu tanpa sekatan atau halangan atau kongkongan belenggu oleh sesuatu .Jika dilihat pada takrif bahasa mengenai merdeka mungkin agak sukar mengaitkannya dengan islam pada suatu aspek iaitu kebebasan .

Ini kerana kedatangan islam sebagai agama yang diutuskan oleh ALLAH SWT sememangnya merupakan sesuatu sistem peraturan syariat yang mendidik  manusia dan membataskan perilaku manusia terhad kepada apa yang dibawa oleh syariat islam .


Tidaklah kamu akan mendapati kaum yang beriman kepada ALLAH dan hari akhirat itu melanggar batasan had ALLAH dan rasulNya ... [Al-Mujadalah : 22]


Apakah mereka belum mengetahui bahawa barangsiapa yang melanggar batasan ketentuan ALLAH dan rasulNya maka baginya neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya ... [At-Taubah : 63]

Sabda Baginda Rasullallah SAW : "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersyahadah bahawa Tiada Tuhan Selain ALLAH dan Muhammad Sebagai Rasullallah ." [Hadis Sahih riwayat Bukhari no 25 & Muslim no 25]

Sebagai misalnya ,sebelum munculnya syariat islam ,manusia bebas bercampur lelaki perempuan ,bebas berzina ,berjudi dan minum arak .Namun apabila kedatangan islam maka sudah tiada lagi kilang arak tiada dikeluarkan lagi lesen arak dan ditutup semua pusat-pusat arak dan pusat judi .

Begitu juga dengan kedatangan islam di Madinah maka sudah tiada lagi pusat pelacuran ,tiada lagi jual beli perempuan dan tiada lagi zina arak dan judi ,sebaliknya manusia terkawal kerana mentaati dan mematuhi undang-undang ALLAH SWT [hudud] dan syariat yang menghukum mereka yang melakukan kesalahan dari sudut syariat dan sebagainya

Demikianlah juga apabila ditegakkan syariat islam maka sudah tiada lagi percampuran bebas lelaki perempuan di jalanan di pusat bandar di pasar-pasar dan juga tidak wujud percampuran lelaki perempuan di sekolah-sekolah dan madrasah pada zaman baginda rasullallah SAW

Katakanlah kepada orang yang beriman supaya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka ... [An-Nur : 30]

Katakanlah perempuan yang beriman supaya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka ... [An-Nur : 31]

Dan tetaplah kamu [perempuan yang beriman] dalam rumah kamu dan janganlah berhias  seperti hiasan jahilliyah ... [Al-Ahzab : 33]

Janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu satu perbuatan yang sangat keji dan seburuk-buruk jalan [dalam memenuhi fitrah] [Al-Isra : 32]

Oleh yang demikian maka tiadalah berlaku kerosakkan dan fitnah serta kehancuran akhlak dan fitrah manusia  yang ditetapkan oleh ALLAH SWT telah dapat dikawal dan terjaga serta berjalan menurut panduan yang benar dan dipenuhi dengan wajar


Maka jika dilihat bahawa kemerdekaan itu dari sudut kebebasan melakukan sesuatu menurut akal fikiran dan bebas menurut kehendak sendiri maka sesungguhnya islam menolak kemerdekaan jenis ini bahkan islam menentang kebebasan yang menjajah pemikiran manusia ,perilaku mereka ,budaya dan semua aspek kehidupan sehingga manusia itu menurut apa yang dibawa oleh islam .


Dari Abdullah Ibn Amru Ibn Al-Ash r.a berkata bahawa telah bersabda rasullallah SAW :
"Tidaklah beriman seseorang kamu sehinggalah hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa olehku [islam] " [hadis Hasan sahih lihat dalam hadis 40 Imam Nawawi]

Wahai orang-orang yang beriman ! Masuklah kamu ke dalam agama islam [dengan mematuhi] segala hukum-hukumnya ;dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan ;sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata .[Al-Baqarah : 208]
Tuesday 28 August 2012

0 salah fokus
Sesungguhnya, Nabi Muhammad SAW diutus ALLAH dengan misi menyampaikan kalimah Tauhid [la'illah ha'illallah], iaitu agar manusia mengesakan dan menyembah ALLAH SWT semata-mata dan tidak menyembah selain daripada ALLAH.

Seorang Muslim wajib beriman atau mempercayai bahwa ALLAH SWT itu wujud. Sebagaimana semua makhluk dan lain-lain yang tidak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa ada pembuatnya seperti mana langit, bumi, bintang, matahari, manusia, dan lain-lain. Tentu ada yang membuatnya, iaitu ALLAH SWT 
“Kawannya (yang mukmin) berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya: “Apakah kamu kafir kepada (Tuhan) yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna?” [Al Kahfi:37]
“Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang mu’min.” [Al ‘Ankabuut:44]
Setelah mempercayai wujudnya ALLAH ,umat Islam wajib beriman bahwa Tuhan itu satu.
Sesungguhnya, Nabi Muhammad SAW diutus ALLAH dengan misi menyampaikan kalimah Tauhid, iaitu agar manusia mengesakan dan menyembah ALLAH SWT semata-mata dan tidak menyembah  selain daripada ALLAH 
“Katakanlah: “Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: “Bahawa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan Yang Esa”.
Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya”.” [Al Kahfi:110]
Nabi-nabi sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim juga mengajarkan tauhid kepada umatnya, yaitu agar hanya menyembah satu Tuhan, yaitu: Allah, dan tidak mempersekutukan Allah dengan yang lain:
“Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan (Tuhan),” [An Nahl:120]
“Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): “Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif.” dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.” [An Nahl:123]
Luqman yang soleh pun dalam Al Qur’an diceritakan menasihati agar anaknya tidak mempersekutukan ALLAH SWT dengan yang lain:
“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”.” [Luqman:13]
Seharusnya setiap orang tua harus mencontohi Luqman untuk menanamkan ajaran Tauhid kepada setiap mereka .
Bagi yang ingin memeluki agama islam ,haruslah mengucapkan kalimah syahadah [tiada tuhan yang disembah melainkan ALLAH dan MUHAMMAD itu pesuruh ALLAH]
Dan untuk yang sudah beragama islam harus juga kita meneruskan kalimah tauhid di dalam hati untuk mengesakan dan  menafikan bahawa tiada yang berkuasa selain ALLAH SWT dan tiada kedudukkan yang lebih tinggi di dalam hati kita selain ALLAH SWT 
“Hadis Ibnu Umar r.a: Nabi s.a.w telah bersabda: Islam ditegakkan di atas lima perkara yaitu mengesakan Allah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan mengerjakan Haji “ [HR Bukhori-Muslim]
Sesungguhnya ALLAH SWT adalah  yang Maha Pencipta:
“Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.” [Al An’aam:79]
“Segala puji bagi Allah Yang telah menciptakan langit dan bumi, dan mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka.” [Al An’aam:1]
Jika ada orang yang menyembah Tuhan selain ALLAH ,misalnya berhala-berhala itu adalah perbuatan yang sia-sia, karana berhala itu bukanlah Tuhan yang Maha Pencipta. Justru berhala itulah yang dibuat oleh manusia dan berhala pada zaman sekarang bukan sahaja dalam bentuk patung-patung .berhala pada zaman sekarang ialah sesuatu yang kita letakkan tinggi di dalam hati kita selain daripada ALLAH SWT .Contohnya rumah kita ,kereta kita ,motosikal kuasa tinggi kita ,jam tangan kita yang mahal ,beg tangan kita dari paris .Apa-apa sahaja yang tinggi kedudukkannya di dalam hati kita itulah berhala yang kita sembah sebenarnya   
“Katakanlah: “Mengapa kamu menyembah selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudharat kepadamu dan tidak (pula) memberi manfa`at?” Dan Allah-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” [Al Maa-idah:76]
Dalam surat Al Ikhlas ditegaskan:
“Katakanlah: Allah itu Satu
Allah tempat meminta
Dia tidak beranak dan tidak diperanakan
Dan tak ada satu pun yang setara dengannya” [Al Ikhlas 1-4]
“Dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Barangsiapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.” [Al Hajj:31]
Sesungguhnya, Tauhid [menafikan tiada tuhan selain ALLAH dan muhammad itu pesuruh ALLAH], adalah hal paling penting yang harus dipelajari oleh seorang Muslim. Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun masa kenabiannya, gigih menyampaikan ajaran Tauhid kepada orang-orang kafir Quraisy hanya untuk mengesakan dan menyembah ALLAH SWT semata-mata bahawa tiada kuasa selain ALLAH ,segala pergantungan hanya kepada ALLAH ,segala amal hanya kerana ALLAH ,setiap yang diniatkan mestilah bulat kerana ALLAH .
Jangan hanya  terlalu fokus pada masalah fikih ,tasauf ,mazhab ,syiah ,wahabi dan lain-lain, tapi kurang mengkaji masalah Tauhid. Padahal Tauhid ini adalah dasar dari agama Islam. kita sibuk berdebat kerana ilmu kita tinggi akan tetapi sedarkah kita bahawa Tauhid tidak tertegak juga ,kan yang lebih utama ialah mengajak lebih ramai manusia dan jin mentauhidkan dan menyembah hanya kepada  ALLAH dan mengaku MUHAMMAD itu pesuruh ALLAH .Akibatnya, aqidah ummat Islam jadi lemah dan berpecah belah .Betapa banyak orang yang solat, tapi tetap rasuah, betapa banyak orang yang menunaikan Haji tapi tetap berzina, dan bahkan ada muslimah yang berjilbab, akhirnya berkhawin dengan orang kafir dan menjadi kafir pula. Banyak orang yang murtad kerana kurang pegangan Tauhid-nya. 
Walahulam...

Saturday 25 August 2012

1 bagaimana kita melaluinya
Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa (pengikut) dan buah-buahan (biji-bijian). Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan ‘Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanyalah kami akan kembali’. Meraka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.
(Al Baqarah : 155-157 )
 Ujian kehidupan adalah satu yang pasti ketika kita menongkah arus kehidupan. Itu lumrah sebagai khalifah ALLAH di muka bumi. Sesuai dengan sifat manusia yang memang mudah lupa. Maka ujian musibah diturunkan oleh ALLAH SWT sebagai peringatan kepada hambanya.

Sabar adalah akhlak yang amat dituntut di dalam ajaran agama Islam. Ianya mendapat tempat di dalam kalamullah, iaitu Al Quran. Islam menitikberatkan sifat sabar kerana beranggapan setiap perkara yang baik mahupun berupa musibah merupakan ujian daripada Allah SWT.  Islam juga mendidik umatnya menerima ketentuan ianya termasuk dalam rukun Iman iaitu, beriman kepada qada’ dan qadar.
Rasulullah S.A.W bersabda :
Dan jika sesuatu kesusahan mengenaimu janganlah engkau berkata :
Jika aku telah berbuat begini dan begitu, begini dan begitulah jadinya.
Melainkan hendaklah kamu katakan :
Allah telah mentakdirkan dan apa yang Dia suka, ia perbuat!
Kerana sesungguhnya perkataan :
Andaikata… Itu memberi peluang kepada syaitan.
(Riwayat Muslim)

ALLAH SWT menguji hambanya, bukan untuk menzalimi, tetapi sebaliknya, sebagai tarbiah kepada hambanya. Ianya hanya untuk kebaikan terutamanya orang beriman yang sabar ketika diuji.
Rasulullah, di dalam sabdaanya :
Demi Allah yang jiwaku di tangan-Nya! Tidaklah Allah memutuskan sesuatu ketentuan bagi seseorang mukmin melainkan mengandungi kebaikan baginya. Dan tiadalah kebaikan itu kecuali bagi mukmin. Jika ia memperoleh kegembiraan dia bersyukur, bererti kebaikan baginya dan jika ia ditimpa kesusahan, dia bersabar bererti kebaikan baginya.
(Riwayat Muslim)
Memang mudah menyatakan sabar, tapi bagaimana keimanan kita bila ditimpa musibah? 
Adakah berlandaskan al quran dan hadis atau berlandaskan akal nafsu logik sendiri untuk menyelesaikannya . 
Wallahu’alam

Friday 24 August 2012

0 masalah untuk diselesaikan ...
Sabar dan redha mudah diucap, tetapi sukar untuk dilaksanakan.
Menzahirkan sabar dan redha tidaklah semudah memetik ranting kering.
Mungkin kita kata bahawa kita sabar dan redha, tetapi…
Sebaliknya kita sering merungut kesusahan, kepayahan hidup, kesedihan dan sebagainya.
Mungkin kita kata bahawa kita sabar dan redha, tetapi…
Kita mula meninggalkan perkara yang baik yang telah menjadi kebiasaan yang dahulunya kita suka lakukan.
Tiada bergaul mesra, bergurau senda dengan keluarga, sahabat dan sebagainya.
Seolah – olah kebahagiaan dunia hilang punah semuanya.
Mungkin kita kata kita sabar dan redha, tetapi…
Kita mula menjauhkan diri, rasa terpencil dan rendah diri.
Kita sering menyepikan .
Kita mula memikirkan untuk melakukan sesuatu perkara yang tidak baik, yang kita jangka, perkara itu dapat menghilangkan kesedihan dan kesusahan kita.
Mungkin kita kata kita sabar dan redha, tetapi…
Kualiti ibadah kita tidak meningkat.
Malah semakin pudar dengan bayang – bayang kesedihan atau kesusahan kita.
Tiada lagi bait- bait doa memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah.
Mungkin kita kata kita sabar dan redha, tetapi…
Jiwa kita kacau, tidak tenteram.
Ke hulu ke hilir memikirkan kesusahan dan kesedihan.
Mengadu kepada manusia tetapi terlupa untuk mengadu kepada Illahi.
Jagalah Iman Kita Ketika diuji.
Berhati – hatilah kita apabila berhadapan dengan ujian, bimbang terikut – ikut virus munafik.
Firman Allah Taala :-
Masa itu ialah masa tentera musuh datang melanggar kamu dari sebelah hulu dan dari sebelah hilir (tempat pertahanan) kamu dan masa itu ialah masa pemandangan
mata kamu tidak berketentuan arah (kerana gempar dan bingung) serta hati pun resah gelisah (kerana cemas takut) dan kamu masing-masing pula menyangka
terhadap Allah dengan berbagai-bagai sangkaan.(10)
Pada saat itulah diuji orang-orang yang beriman dan digoncangkan perasaan dan pendiriannya dengan goncangan yang amat dahsyat.(11)
Dan lagi masa itu ialah masa orang-orang munafik dan orang-orang yang tidak sihat dan tidak kuat iman dalam hatinya berkata: Allah dan RasulNya tidak
menjanjikan kepada kita melainkan perkara yang memperdayakan sahaja.(12)
(Surah Al Ahzab : 10 – 12)
Justeru itu, saudara – saudaraku
Bersabar dan redhalah dengan sebenar-benarnya.
Ikhlas di dalam menghadapinya berlandaskan al quran dan hadis
InsyaAllah, mebuah ketenangan pada akhirnya.

Tuesday 21 August 2012

0 kemenangan dan cubalah kita kekalkan
Ramadan yang diberkati baru sahaja meninggalkan kita. Sebulan berlalu terasa begitu pantas. Sebaik sahaja bermula 10 terakhir Ramadan, junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, tabi'in dan salihin mulai merasa hiba, sedih dan pilu. Bulan yang kita lalu penuh nikmat ini akan pergi. Bulan yang sarat dengan keredhaan, rahmat dan pengampunanNya ini akan berlalu. Tidak ada jaminan kita akan menemuinya lagi pada tahun mendatang.

Ramadan ini hakikatnya bulan luar biasa. Dibulan yang rahmat ini, begitu mudah kita menahan lapar dan dahaga selama sebulan. Juga, kita begitu selesa melaksanakan solat tarawih dan amal ibadat di malam hari yang lain. Malah, dibulan mulia ini juga kita berupaya mengawal segala anggota lahir dan batin kita supaya bersungguh-sungguh melakukan apa yang diredhai Allah. Terbukti, bahawa kita mampu mengawal tuntutan nafsu dan syahwat kita jika kita mahu. Namun, bukanlah mudah untuk kita mengulangi amalan seperti ini di bulan-bulan yang lain. Inilah kemulian dan istimewanya Ramadhan.

Kini, 1 Syawal kembali menjelma. Sesungguhnya 'Eidul Fitri mempunyai erti yang cukup ma'nawi bagi setiap perorangan Muslim. Ia adalah tanda kemenangan (falah). Kemenangan yang hakiki di sisi Allah SWT hanyalah bagi mereka yang telah berjaya melaluinya melaluinya dengan penuh keimanan, ketaqwaan dan ketekunan. Maka itu, berasa bahagialah bagi mereka yang memenanginya. Dan merugilah bagi mereka yang telah ditewaskan.

Sambutan 'Eidul Fitri ini akan menjadi cukup berarti andainya kita berupaya mengekalkan kualiti diri seperti mana yang diamalkan di Ramadan yang lalu. Kita perlu bertekad secara serius untuk mengangkat martabat diri sebagai khaira ummah. Ia hanya akan dicapai dengan memiliki shakhsiyyah zahiriyyah dan ma'nawiyyah iaitu penghayatan nilai kerohanian yang tinggi, memiliki akhlak mulia serta kekuatan ilmu yang mencerahkan akal dan mata hati batin (basirat ul-qalb).

Justeru, selain kegembiraan dengan kehadiran syawal, 'Eidul Fitri juga bererti ruang untuk kita mengekalkan amalan mengawal nafsu ammarah diri yang rakus dan menundukkannya kearah ketaqwaan kepada Allah. Malah, kita wajib berikhtiar membanteras segala bentuk kemunkaran – kezaliman, salah guna kuasa, kebiadaban, pembohongan, penghinaan, pemfitnahan dan lain-lain amalan keji (mazmumah) yang terkutuk disisi Tuhan yang Maha Esa. Jangan hendaknya kesucian 'Eidul Fitri ini dinodai dengan dosa-dosa baru setelah kita dijanjikan oleh Allah SWT kembali kepada fitrah suci diangkat darjat kepada kelompok insane yang bertaqwa disepanjang Ramadan yang lalu.

Selanjutnya, 'Eiidul Fitri ini adalah saat yang terbaik untuk meningkatkan kualiti silaturrahim sesama keluarga, jiran dan sahabat handai serta memberikan keprihatinan kepada golongan lemah dan kurang bernasib baik tanpa mengira agama dan kaum, sesuai dengan sifat Islam itu sebagai agama rahmat ke seluruh alam.

Tuesday 14 August 2012

2 banggaPendapatan aku tak seberapa
akan tetapi apabila aku dapat memiliki barang-barang 'branded' yang aku idamkan
aku rasa teramat bangga ketika memakai atau menggunakannya
padahal ada sebahagian dari barang-barang tersebut adalah barang terpakai
apatah lagi jika aku mampu membeli yang baru
tentulah sifat bangga aku akan menjulang-julang

bagitu juga dalam kehidupan berkeluarga
aku bangga dengan isteri aku
aku bangga mempunyai anak-anak yang comel

keadaannya dengan mak dan ayah aku pun sama
aku akan beritahu orang yang baru aku temui bahawa inilah kedua mak dan ayah aku
aku tak pernah tak mengaku bahawa kedua orang tua itu bukan mak dan ayah aku

dan semua perkara ini selalu bermain di dalam hati aku
bermakna inilah antara perkara yang paling tinggi keduduknnya di dalam hati aku
kerana aku sentiasa mengingati perkara-perkara ini


Telah hampir datangnya kepada manusia hari perhitungan amalnya sedang mereka dalam kelalaian, tidak hiraukan persediaan baginya.
(Al-Anbiyaa' 21:1)

aku semakin lalai
sepatutnya aku bangga mempunyai ALLAH SWT 
bahawasanya mengingati ALLAH SWT itu lebih utama 
kerana seharusnya aku merasa bangga dengan rahmat dan redha ALLAH di dalam kehidupan seharian
aku harus menafikan tiada yang lebih besar selain ALLAH SWT 
setiap masa aku harus mengaku bahawa ALLAH SWT yang paling berkuasa dan tidak ada tuhan yang disembah melainkan ALLAH dan MUHAMMAD itu pesuruh ALLAH
(la'illah ha'illallah muhammada rasullallah) -kalimah tauhid 
kerana itulah cara untuk meninggikan kedudukkan ALLAH SWT di dalam hati kita 

... dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar (faedahnya dan kesannya); dan (ingatlah) Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.
(Al-'Ankabuut 29:45)

Rasulullah SAW bersabda,

"Mahukah kalian aku beritahu tentang suatu amal yang paling baik dan paling suci di sisi Tuhan kalian, yang (dengannya) ia dapat meninggikan darjat kalian di sisiNya?”. “Tentu saja,” jawab para sahabat. Beliau lalu bersabda, "Zikrullah” (mengingati Allah)." 

(HR Ahmad, at-Tirmidzi dan Ibn Majah)

Saidina Ali ra telah bertanyakan Rasulullah saw– apakah cara paling mulia, mudah dan cepat dalam mendekatkan diri kepada Allah swt. Nabi saw menyebut kalimat‘La Ilaha Illallah’
kerana tiang arasy dan segala ciptaan Alllah terdiri atas kalimah ini. 

Para ahli hadis/sufi menyatakan apabila kalimah ini tidak disebutkan lagi oleh orang Islam, maka bermulalah kiamat. Daripada Saidina Ali, maka bermulalah segala amalan sufi. 
Ini memandangkan kedudukan Ali ra sebagai ‘pintu’ kepada ilmu kerohanian Nabi Muhammad saw.

Kalimah ‘La Ilaha Illallah’ mengandungi seluruh tasbih, tahmid dan takbir atau segala pujian kepada Allah SWT.
Berzikir akan mendorong tubuh bergerak atau harakah secara semulajadi. Hal ini sukar dijelaskan. Dalam tasawuf, harakah ini disusun begitu rupa sehingga menimbulkan rentak berbaris demi proses taqarrub.


Dari ‘Abdullah bin ‘Amru bin As Radiallahu‘anhu, katanya:
Rasulullah bersabda : ‘Sesungguhnya Allah memilih seorang dari umatku untuk menjadi saksi makhluk-makhluk pada hari kiamat. Kemudian dibukalah 99 catatan, yang setiap catatan terbentang sepanjang penglihatan. Kemudian Allah bertanya :


‘Adakah ini sesuatu yang kau ingkari? Apakah engkau dizalimi oleh pencatatKu dengan catatan-catatan ini?’ Dia menjawab :


‘Tidak, Tuhanku.’ Allah bertanya : ‘Apakah engkau hendak mengemukakan alasan?’ Jawabnya : ‘Tidak, Tuhanku.’ 

Allah berkata : ‘Benar, di sisiKu engkau memiliki kebaikan, dan tidak akan ada kezaliman atas dirimu pada hari ini.’ Lalu keluarlah selembar catatan yang berisi tulisan : ‘Asyhadu an‘La Ilaha Illallah’ , wa Asyhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasuluh.’

Allah berfirman : ‘Bawalah ini ke neraca.’ Dia menjawab : ‘Wahai Tuhanku, selembar catatan ini ditimbang dengan seluruh catatan lainnya?’ 


Allah menjawab : ‘Sesungguhnya engkau tidak dizalimi.’ Lalu diletakkan selembar catatan itu di salah satu sisi neraca, sedangkan catatan lainnya sepanjang penglihatan itu diletak di sisi yang lain. Ternyata catatan-catatan yang banyak
Keutamaan Dan Buah Zikir itu menaik, sedangkan selembar catatan itu memberat.  Maka tidak ada sesuatu yang mampu menyaingi nama Allah.’

(HadisRiwayat At-Tirmizi, dan dikatakan sebagai hadis hasan, dan IbnMajah, Ibn Hibban didalam Sahih mereka, serta Al-Baihaqi dan Al-Hakim, dan dikatakan sahih atas syarah Muslim)

Dari Abu Hurairah Radiallahu‘anhu, katanya :
Rasulullah saw bersabda : ‘Perbaharuilah iman kalian.’ Mereka bertanya : ‘Wahai Rasulullah, bagaimana cara memperbaharui
iman kami?

’ Baginda menjawab : ‘Banyak-banyaklah mengucapkan ‘Laa Ilaaha Illallah.’
(Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ath-Thabrani dengan sanad hasan)

Dari Ibnu ‘Umar Radiallahu‘anhu, katanya : Rasulullah bersabda : ‘Bukan ahli ‘Laa Ilaaha Illallah’, orang yang kesepian di kuburnya dan pada saat kebangkitannya. 

Seolah-olah aku melihat ahli ‘Laa Ilaaha Illallah’ sementara mereka mengusap tanah dari rambut-rambut mereka dan berkata : 
‘Segala puji bagi Allah Yang telah menghilangkan duka cita dari kami.’
(Faathir: 34)’ (Hadis riwayat Ath-Thabrani dan Al Baihaqi)Friday 10 August 2012

0 adakah kehidupan kita berlandaskan al Quran ?Wahyu pertama kitab Taurat kepada Nabi Musa a.s disempurnakan pada malam ke-6 bulan Ramadhan, 
manakala kitab Zabur kepada Nabi Daud a.s pada malam 21 Ramadhan yang jaraknya antara satu kitab itu 500 tahun. 
Kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa a.s pula diturunkan pada malam ke-12 bulan Ramadhan yang jaraknya 1200 tahun.

Al-Quran diwahyukan pada malam 27 Ramadhan kepada Nabi Muhamad SAW di gua Hiraq yang jarak dengan Injil selama 600 tahun. 

Persoalan di sini 
Adakah kita terfikir jarak antara kitab Taurat dan kitab Zabur diturunkan oleh ALLAH SWT hanya sekitar 500 tahun 
ertinya dalam jangkamasa 500 tahun itu sebelum turunnya kitab Zabur 
manusia pada zaman Nabi Musa a.s telah melakukan keingkaran terhadap segala perintah-perintah ALLAH SWT yang terkandung di dalam kitab Taurat 

Maka ALLAH SWT turunkan pula kitab Zabur kepada Nabi Daud a.s 
untuk menambah baik akhlak manusia pada zaman Nabi Daud supaya dapat mentaati dan mematuhi segala perintah-perintah ALLAH SWT yang terkandung di dalam kitab Zabur 

Malangnya memang jelas sifat manusia itu suka mengingkari dan amat tidak suka mematuhi dan mentaati segala perintah-perintah ALLAH SWT 
dek kerana lebih suka melayan nafsu diri sendiri 

Tidak hairanlah ALLAH SWT menurunkan pula kitab Injil kepada Nabi Isa a.s selang 1200 tahun  
agak malang juga dan semakin jelas bahawa sifat manusia itu memang suka menurut nafsu daripada menurut perintah-perintah ALLAH SWT yang terkandung di dalam kitab-kitab ALLAH SWT 

Dan yang lebih malang 
jika kita amati sungguh-sungguh 
jarak  kitab Injil dan al Quran hanya sekitar 600 tahun diturun oleh ALLAH SWT kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW 

Kesimpulannya 
turunnya satu kitab ke satu kitab itu kerana manusia pada satu-satu zaman itu telah mengingkari segala perintah-perintah ALLAH SWT dengan begitu 'ekstrim' sekali 

jadi bagaimana dengan kita 
umat Nabi Muhammad SAW yang dibekalkan dengan al Quran yang dah turun sejak 1500 tahun dahulu dan tidak ada lagi kitab selepas al Quran .

Adakah itu bererti kita tidak mengingkari segala perintah-perintah ALLAH SWTdan menjalani kehidupan seharian berlandaskan segala perintah-perintah ALLAH SWT dan RASULNYA ?

Tepuk dada tanyalah iman masing-masing 
hanya kita yang mampu menjawab 

Oleh itu marilah kita semua kembali kepada agama ALLAH yang sebenar-benar di sisi ALLAH SWT yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW 
dengan menjadikan al Quran dan Hadis sebagai panduan di dalam kehidupan seharian 


Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (agama Islam), dan janganlah kamu bercerai-berai; dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan (semasa jahiliyah dahulu), lalu Allah menyatukan di antara hati kamu (sehingga kamu bersatu-padu dengan nikmat Islam), maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka (disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah), lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu (disebabkan nikmat Islam juga). Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keteranganNya, supaya kamu mendapat petunjuk hidayahNya.

(A-li'Imraan 3:103)


... Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah (s.a.w) kepada kamu maka terimalah serta amalkan, dan apa jua yang dilarangNya kamu melakukannya maka patuhilah laranganNya. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah; sesungguhnya Allah amatlah berat azab seksaNya (bagi orang-orang yang melanggar perintahNya).

(Al-Hasy-r 59:7)

Dari Zaid bin Arqam ra, katanya: Bahawa Rasulullah saw bersabda: "Kitab Allah Azza wa Jalla ialah tali Allah (sebab yang membawa kepada rahmat Allah), sesiapa yang menurutnya: beradalah ia dalam hidayat petunjuk yang sebenar-benarnya, dan (sebaliknya) sesiapa yang meninggalkannya: beradalah ia dalam kesesatan..

(Muslim)

Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw, bahawa Baginda bersabda: "Aku tinggalkan dalam kalangan kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah saw." 

(Imam Malik)

Dari Al-'Irbaadh bin Sariyah ra, katanya Rasulullah telah menasihati dan mengingati kami, pada suatu hari lepas sembahyang Subuh dengan satu nasihat dan peringatan yang sangat-sangat mendalam dan berkesan, yang menjadikan (pendengar-pendengarnya) menitiskan air mata dan menjadikan hati (mereka) gerun gementar. Lalu berkatalah salah seorang lelaki (di antara kami) "Sesungguhnya nasihat ini nasihat orang yang memberi selamat tinggal, maka apakah pesanan yang tuan hendak pesankan kepada kami ya Rasulullah?" baginda menjawab: "Aku berpesan kepada kamu dengan takwa kepada Allah, dan mendengar serta taat kepada (pemerintah kamu) sekalipun dia seorang hamba bangsa Habsyi, kerana sesungguhnya sesiapa di antara kamu yang hidup (selepas ku) akan melihat perselisihan yang banyak, dan (dengan yang demikian) berjaga-jagalah kamu, jauhkanlah diri dari perkara-perkara yang baharu (yang diada-adakan dalam agama), kerana sesungguhnya perkara-perkara itu adalah sesat; oleh itu sesiapa di antara kamu yang berada di zaman berlakunya yang demikian, maka hendaklah ia menurut jalanku dan jalan khalifah-khalifah (ku) yang mendapat pimpinan lagi beroleh hidayat petunjuk; berpegang teguhlah kamu kepadanya dengan seteguh-teguhnya." 

(Tirmizi)

Dari Abdullah bin 'Amr, ra katanya: Rasulullah saw bersabda: "Demi sesungguhnya akan berlaku kepada umatku perkara-perkara yang betul-betul sama seperti apa yang telah berlaku kepada Bani Israil, sehingga ada di antara mereka orang yang berzina dengan ibunya dengan berterang-terang, nescaya akan ada dalam kalangan umatku orang yang melakukan perkara yang demikian; dan sesungguhnya kaum Bani Israil telah berpecah kepada tujuh puluh dua puak dan umatku pula akan berpecah belah kepada tujuh puluh tiga puak, semuanya (akan dihumbankan) dalam neraka kecuali satu puak sahaja". Sahabat-sahabat bertanya: "Siapa dia puak yang satu itu ya Rasulullah?" baginda menjawab: "Puak itu ialah puak yang tetap di atas jalanku dan jalan sahabat-sahabatku." 

(Tirmizi)Thursday 9 August 2012

0 bagaimana mencari kehendak ALLAH SWT di dalam al quran
Rasulullah s.a.w sangat bersungguh-sungguh mengajarkan al-Quran kepada kaum Muslimin. Pendidikan al-Quran berkembang dengan sangat pesat setelah baginda s.a.w dan kaum Muslimin berhijrah ke Madinah. 
Jika Rasulullah s.a.w sangat bersungguh-sungguh mengajarkan al-Quran, kaum Muslimin pula sangat bersungguh-sungguh mempelajarinya. 
Sebahagian daripada kaum Muhajirin yang berhijrah ke Madinah terpaksa tinggal di luar kota Madinah, di satu kawasan yang bernama Sunuh, kira-kira 20 km dari masjid Rasulullah s.a.w. Di sana mereka mendirikan rumah-rumah dan menguruskan kebun-kebun. 

Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar adalah di antara mereka yang tinggal di Sunuh. Jarak 20km itu tidak menghalang mereka mempelajari al-Quran daripada Rasulullah s.a.w. 
Mereka telah menyusun jadual pembelajaran al-Quran dengan rapi. Tiap-tiap hari mereka menghantarkan dua atau tiga orang wakil dari Sunuh pergi ke Madinah. 
Sepanjang hari wakil dari Sunuh akan mendapatkan apa sahaja yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w, terutamanya ayat-ayat al-Quran yang baharu turun. 

Mereka mempelajari al-Quran secara menghafal dan memahami dengan lengkap. Jika ada larangan atau perintah atau amalan yang disampaikan oleh al-Quran mereka akan mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya daripada Rasulullah s.a.w. Apa juga ayat yang turun pada hari itu mesti dihafalkan pada hari itu juga kerana pada hari esoknya mungkin ada pula ayat-ayat yang baharu turun. 

Setelah hari petang mereka kembali semula ke Sunuh dan pada malam itu juga atau paling lewat keesokan harinya semua pelajaran yang diterima daripada Rasulullah s.a.w sudah disampaikan kepada semua kaum Muslimin di Sunuh. 
Mereka mempelajari al-Quran tanpa bertangguh-tangguh. 

Al-Quran dipelajari secara menyeluruh iaitu membaca, menghafal, memahami dan mengamalkan. Program pembelajaran al-Quran yang diatur oleh Saidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat beliau di Sunuh sungguh berkesan sehingga mereka boleh menjalankan kegiatan harian untuk menampung perbelanjaan mereka dan pada masa yang sama mereka boleh mempelajari al-Quran dengan sempurna. 

Kegiatan pertanian, perniagaan, penternakan, pertukangan dan lain-lain boleh berjalan dengan lancar jika pembelajaran al-Quran dilakukan dengan bersistematik. Kesungguhan mempelajari al-Quran tidak menjejaskan urusan kehidupan harian.

 Rasulullah s.a.w sangat teliti di dalam menyampaikan ayat-ayat suci al-Quran kepada kaum Muslimin. 
Setiap kali turun ayat baginda s.a.w akan mengumpulkan sahabat-sahabat baginda s.a.w dan ayat yang baharu turun itu disampaikan dengan pembacaan yang  betul, sebutan setiap huruf mengikut kadar panjang dan pendek yang harus dibunyikan. 
Bacaan yang tepat sebutannya dihafal berulang-ulang sehingga ayat-ayat tersebut benar-benar melekat di dalam ingatan dan hati mereka. Mereka tidak berganjak daripada majlis Rasulullah s.a.w sebelum mereka dapat menyebut ayat-ayat al-Quran dengan betul dan menghafalnya dengan baik. 

Bukan sekadar membaca dan menghafal, malah mereka juga dilengkapkan dengan pengetahuan dan pengertian yang jelas tentang maksud ayat, kedudukan susunannya di dalam al-Quran dan hubung-kaitnya dengan ayat-ayat yang lain. 
Jika ayat tersebut melibatkan peraturan dan amalan maka kaedah peraturan dan amalan itu difahami benar-benar. Semua itu mereka pelajari secara langsung daripada Rasulullah s.a.w. Kemudian apa yang sudah mereka pelajari itu mereka sampaikan pula kepada kawan-kawan mereka yang tidak sempat menghadiri majlis Rasulullah s.a.w.

Ini lah kaedah menghayati al-Quran yang makin dipinggirkan oleh masyarakat zaman sekarang .
Iaitu dengan membaca dua atau tiga ayat al-Quran ,cuba menghayati apakah ilmu di sebalik ilmu dan kehendak ALLAH SWT kepada diri kita pada ayat tersebut yang sesuai dengan keadaan diri kita pada masa itu .
Apabila kita mendapat kefahaman dari ayat tersebut ,cubalah pula kita mengamalkannya semampu yang mungkin di dalam kehidupan seharian kita .
Kerana kehidupan kita seharian tidak lain dan tidak bukan harus diSELARASkan mengikut kehendak ALLAH SWT dan kekasihnya iaitu junjungan besar kita MUHAMMAD SAW Wednesday 8 August 2012

0 kehidupan berlandaskan al quran
Betapa dahulu jahilnya diri aku mengenai Al Quran sedangkan ALLAH SWT  telah hadirkan ia sebagai petunjuk jalan untuk mendekatkan diri kepadaNya. Dahulunya hanya sekadar mengaji Al Quran tanpa memahami maksud terjemahan ayat Al Quran itu sendiri. Mungkin ada ramai di kalangan kita tidak peka akan hal ini. 
Soalan mudah untuk kita semua sekiranya kita ini benar–benar menghayati Al Quran itu. Jika sukar untuk kita menjawabnya, maka sama–samalah kita muhasabah diri kita kembali. Bagi mereka yang dapat menjawabnya, sama–samalah kita saling ingat mengingati.
1.    Surah yang ke 11 ?
2.    Dalil kenapa kita diciptakan@ matlamat kita dijadikan ?
3.    Surah Yusuf surah yang keberapa ?
4.    Surah Al – insyirah surah ke berapa ?
5.    Dalil 2:44 mengenai apa ?
“ … Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. 
(QS An Nahl, 16:89)
Di dalam Al Quran tiada keraguannya. Segala persoalan yang perlukan ada jawapan, Al quran adalah rujukan yang pertama buat kita. 
Aku mengingatkan diri aku supaya mengaplikasikan ayat–ayat yang dibaca setiap hari seiring dengan perjalanan harian dalam seharian. Tetapi sejauh mana kita bersungguh–sungguh untuk menghayatinya ? . 
Alangkah indahnya kehidupan kita sekiranya kita berupaya menzahirkan perbuatan kita sejak dari bangun di pagi hari sampailah tidur di malam hari, kita perbaharui niat untuk berfikir, berbicara, dan bertindak berlandaskan ajaran Al Quran dan Hadis . InsyaAllah, jika kita bertekad dan berusaha pasti ALLAH SWT permudahkan niat baik kita ini.
Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. 
(QS An Nahl, 16: 97)
Mari kita sama–sama bina hari kita agar kehidupan seharian kita dalam lingkungan damai yang jauh dari tekanan, keresahan, dan kekhawatiran di dunia ini berpandukan dengan Al Quran. 
InsyaAllah, dengan kehendak ALLAH SWT, perjalanan hidup kita sesuai dengan ajaran Al Quran dan Sunnah akan membuat kita mampu mengembangkan sebuah pemahaman yang luas, kecerdasan yang unggul, kemampuan untuk membezakan antara yang benar dan yang salah (hak dan batil), dan kemampuan untuk mempertimbangkan sebuah urusan secara mendalam. 
Dan menjalani kehidupan dengan berserah diri kepada ALLAH SWT sesuai dengan ajaran Al Quran akan sepenuhnya berbeza dengan orang lain dalam hal cara bertindak, duduk dan berjalan, dalam sudut pandangnya dan dalam cara menjelaskan serta menafsirkan sesuatu, juga dalam pemecahan yang ia temukan atas persoalan yang dihadapinya..
Langit yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya, sentiasa mengucap tasbih bagi Allah; dan tiada sesuatupun melainkan bertasbih dengan memujiNya; akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka. Sesungguhnya Ia adalah Maha Penyabar, lagi Maha Pengampun. (Al-Israa' 17:44)

aku adalah sepertimana sangkaan hambaku dan aku bersama denganya ketika ia mengingati aku .jika ia ingat kepada aku di dalam hatinya ,aku ingat kepadanya di dalam hati ku .dan jika ia ingat kepada ku di khalayak ramai ,nescaya aku pun ingat kepadanya dalam khalayak ramai yang lebih baik .dan jika ia mendekati kepada ku sejengkal ,aku pun mendekatinya sehasta .dan jika ia mendekati ku sehasta ,nescaya aku mendekatinya sedepa .dan jika ia datang kepada ku berjalan ,maka aku datang kepadanya sambil berlari
(hadis qudsi riwayat syaikhan dan tarmizi dari abu hurairah ra)

"(Iaitu) orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah". Ketahuilah dengan "zikrullah" itu, tenang tenteramlah hati manusia.(Ar-Ra'd 13:28)

Oleh itu ingatlah kamu kepadaKu (dengan mematuhi hukum dan undang-undangKu), supaya Aku membalas kamu dengan kebaikan; dan bersyukurlah kamu kepadaKu dan janganlah kamu kufur (akan nikmatKu).(Al-Baqarah 2:152)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular posts

 

mencari kebenaran Copyright © 2011 - |- Template created by O Pregador - |- Powered by Blogger Templates