Tuesday 28 August 2012

0 salah fokus
Sesungguhnya, Nabi Muhammad SAW diutus ALLAH dengan misi menyampaikan kalimah Tauhid [la'illah ha'illallah], iaitu agar manusia mengesakan dan menyembah ALLAH SWT semata-mata dan tidak menyembah selain daripada ALLAH.

Seorang Muslim wajib beriman atau mempercayai bahwa ALLAH SWT itu wujud. Sebagaimana semua makhluk dan lain-lain yang tidak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa ada pembuatnya seperti mana langit, bumi, bintang, matahari, manusia, dan lain-lain. Tentu ada yang membuatnya, iaitu ALLAH SWT 
“Kawannya (yang mukmin) berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya: “Apakah kamu kafir kepada (Tuhan) yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna?” [Al Kahfi:37]
“Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang mu’min.” [Al ‘Ankabuut:44]
Setelah mempercayai wujudnya ALLAH ,umat Islam wajib beriman bahwa Tuhan itu satu.
Sesungguhnya, Nabi Muhammad SAW diutus ALLAH dengan misi menyampaikan kalimah Tauhid, iaitu agar manusia mengesakan dan menyembah ALLAH SWT semata-mata dan tidak menyembah  selain daripada ALLAH 
“Katakanlah: “Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: “Bahawa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan Yang Esa”.
Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya”.” [Al Kahfi:110]
Nabi-nabi sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim juga mengajarkan tauhid kepada umatnya, yaitu agar hanya menyembah satu Tuhan, yaitu: Allah, dan tidak mempersekutukan Allah dengan yang lain:
“Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan (Tuhan),” [An Nahl:120]
“Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): “Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif.” dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.” [An Nahl:123]
Luqman yang soleh pun dalam Al Qur’an diceritakan menasihati agar anaknya tidak mempersekutukan ALLAH SWT dengan yang lain:
“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”.” [Luqman:13]
Seharusnya setiap orang tua harus mencontohi Luqman untuk menanamkan ajaran Tauhid kepada setiap mereka .
Bagi yang ingin memeluki agama islam ,haruslah mengucapkan kalimah syahadah [tiada tuhan yang disembah melainkan ALLAH dan MUHAMMAD itu pesuruh ALLAH]
Dan untuk yang sudah beragama islam harus juga kita meneruskan kalimah tauhid di dalam hati untuk mengesakan dan  menafikan bahawa tiada yang berkuasa selain ALLAH SWT dan tiada kedudukkan yang lebih tinggi di dalam hati kita selain ALLAH SWT 
“Hadis Ibnu Umar r.a: Nabi s.a.w telah bersabda: Islam ditegakkan di atas lima perkara yaitu mengesakan Allah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan mengerjakan Haji “ [HR Bukhori-Muslim]
Sesungguhnya ALLAH SWT adalah  yang Maha Pencipta:
“Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.” [Al An’aam:79]
“Segala puji bagi Allah Yang telah menciptakan langit dan bumi, dan mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka.” [Al An’aam:1]
Jika ada orang yang menyembah Tuhan selain ALLAH ,misalnya berhala-berhala itu adalah perbuatan yang sia-sia, karana berhala itu bukanlah Tuhan yang Maha Pencipta. Justru berhala itulah yang dibuat oleh manusia dan berhala pada zaman sekarang bukan sahaja dalam bentuk patung-patung .berhala pada zaman sekarang ialah sesuatu yang kita letakkan tinggi di dalam hati kita selain daripada ALLAH SWT .Contohnya rumah kita ,kereta kita ,motosikal kuasa tinggi kita ,jam tangan kita yang mahal ,beg tangan kita dari paris .Apa-apa sahaja yang tinggi kedudukkannya di dalam hati kita itulah berhala yang kita sembah sebenarnya   
“Katakanlah: “Mengapa kamu menyembah selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudharat kepadamu dan tidak (pula) memberi manfa`at?” Dan Allah-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” [Al Maa-idah:76]
Dalam surat Al Ikhlas ditegaskan:
“Katakanlah: Allah itu Satu
Allah tempat meminta
Dia tidak beranak dan tidak diperanakan
Dan tak ada satu pun yang setara dengannya” [Al Ikhlas 1-4]
“Dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Barangsiapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.” [Al Hajj:31]
Sesungguhnya, Tauhid [menafikan tiada tuhan selain ALLAH dan muhammad itu pesuruh ALLAH], adalah hal paling penting yang harus dipelajari oleh seorang Muslim. Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun masa kenabiannya, gigih menyampaikan ajaran Tauhid kepada orang-orang kafir Quraisy hanya untuk mengesakan dan menyembah ALLAH SWT semata-mata bahawa tiada kuasa selain ALLAH ,segala pergantungan hanya kepada ALLAH ,segala amal hanya kerana ALLAH ,setiap yang diniatkan mestilah bulat kerana ALLAH .
Jangan hanya  terlalu fokus pada masalah fikih ,tasauf ,mazhab ,syiah ,wahabi dan lain-lain, tapi kurang mengkaji masalah Tauhid. Padahal Tauhid ini adalah dasar dari agama Islam. kita sibuk berdebat kerana ilmu kita tinggi akan tetapi sedarkah kita bahawa Tauhid tidak tertegak juga ,kan yang lebih utama ialah mengajak lebih ramai manusia dan jin mentauhidkan dan menyembah hanya kepada  ALLAH dan mengaku MUHAMMAD itu pesuruh ALLAH .Akibatnya, aqidah ummat Islam jadi lemah dan berpecah belah .Betapa banyak orang yang solat, tapi tetap rasuah, betapa banyak orang yang menunaikan Haji tapi tetap berzina, dan bahkan ada muslimah yang berjilbab, akhirnya berkhawin dengan orang kafir dan menjadi kafir pula. Banyak orang yang murtad kerana kurang pegangan Tauhid-nya. 
Walahulam...

0 comments:

Post a Comment

Langit yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya, sentiasa mengucap tasbih bagi Allah; dan tiada sesuatupun melainkan bertasbih dengan memujiNya; akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka. Sesungguhnya Ia adalah Maha Penyabar, lagi Maha Pengampun. (Al-Israa' 17:44)

aku adalah sepertimana sangkaan hambaku dan aku bersama denganya ketika ia mengingati aku .jika ia ingat kepada aku di dalam hatinya ,aku ingat kepadanya di dalam hati ku .dan jika ia ingat kepada ku di khalayak ramai ,nescaya aku pun ingat kepadanya dalam khalayak ramai yang lebih baik .dan jika ia mendekati kepada ku sejengkal ,aku pun mendekatinya sehasta .dan jika ia mendekati ku sehasta ,nescaya aku mendekatinya sedepa .dan jika ia datang kepada ku berjalan ,maka aku datang kepadanya sambil berlari
(hadis qudsi riwayat syaikhan dan tarmizi dari abu hurairah ra)

"(Iaitu) orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah". Ketahuilah dengan "zikrullah" itu, tenang tenteramlah hati manusia.(Ar-Ra'd 13:28)

Oleh itu ingatlah kamu kepadaKu (dengan mematuhi hukum dan undang-undangKu), supaya Aku membalas kamu dengan kebaikan; dan bersyukurlah kamu kepadaKu dan janganlah kamu kufur (akan nikmatKu).(Al-Baqarah 2:152)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular posts

 

mencari kebenaran Copyright © 2011 - |- Template created by O Pregador - |- Powered by Blogger Templates