Saturday 17 November 2012

0 janji ditepati yang sebenarnyaHAK ALLAH

ALLAH SWT berfirman dalam hadis qudsi :

"Tidaklah Aku akan memperhatikan hak hambaKu ,sebelum ia menunaikan hakKu ."

(Hadis qudsi riwayat Tabrani dalam kitabnya "Al-Kabir" dari Ibnu Abbas r.a)

ALLAH SWT menegaskan kepada kita ,bahawa Dia tidak akan memberikan perhatian kepada hak-hak hambaNya serta kemaslahatan dan keinginannya ,sebelum hamba itu memberikan perhatian dan memenuhi hak-hakNya serta menunaikan kewajipan-kewajipan yang dipikulkan kepadanya .

Adapun hak ALLAH SWT itu terbahagi kepada dua :

1-Hak yang berhubungan dengan amalan dan perbuatan zahir ,misalnya :
Menunaikan sembahyang ,puasa Ramadhan ,mengeluarkan zakat ,melakukan ibadah haji bagi yang mampu dan memenuhi syarat ,menjauhi dosa-dosa besar ,menghindari dan tidak mengekalkan dosa-dosa kecil ,memberikan pertolongan kepada hamba-hamba ALLAH dan perbuatan-perbuatan lain yang sudah ada perinciannya dalam syariat islam yang mulia .

2-Hak yang berhubung dengan iktikad (keimanan) dan amalan batin .
Setiap orang ,wajib beriktikad dan menyakini bahawa ALLAH SWT Maha Esa dalam ZatNya dan perbuatanNya ,satu-satunya tempat berlindung ,serta bersifat dengan segala sifat kesempurnaan tidak melahirkan ,tidak dilahirkan ,dan tidak ada bandinganNya dengan sesuatu pun .

Setiap orang wajib beriman bahawa ALLAH SWT telah mengutuskan dua puluh lima orang RasulNya untuk memberikan bimbingan dan contoh teladan kepada semua makhluk ,menerangkan tentang halal dan haram ,menggariskan cara-cara mencapai kebahgian dunia dan akhirat ,mengajak mereka melakukan kebaikkan ,menegakkan amar makruf nahi mungkar  .

Setiap orang wajib taat dan patuh kepada para Rasul ,beriman kepada mereka ,beriman kepada apa yang telah disampaikan oleh mereka dari Tuhannya ,beriman kepada kitab-kitab suciNya yang telah diturunkan .(Sebagaimana telah diturunkan kepada mereka ,bukan yang telah dipalsukan) ,dan wajib pula beriman pada qada' dan qadar ,yang baik dan yang buruk dari ALLAH SWT .

Setiap orang wajib beriman ,dan beribadat kepada ALLAH SWT di atas segala-galanya dan menunaikan segala hakNya di atas ssegala hak ALLAH telah berfirman  :


Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu.Aku tidak sekali-kali menghendaki sebarang rezeki pemberian dari mereka, dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaKu.Sesungguhnya Allah Dia lah sahaja Yang Memberi rezeki (kepada sekalian makhlukNya, dan Dia lah sahaja) Yang Mempunyai Kekuasaan yang tidak terhingga, lagi Yang Maha Kuat Kukuh kekuasaanNya.
(Adz-Dzaariyaat 51:56-58)


Dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan Dia dengan sesuatu apa jua; 
(An-Nisaa' 4:36)


Pada hal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadaNya, lagi tetap teguh di atas tauhid; dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Dan yang demikian itulah Agama yang benar.
(Al-Bayyinah 98:5

Demikianlah hak-hak ALLAH SWT secara ringkas yang menjadi kewajipan atas hamba-hambaNya 

Adapun yang menjadi hak hambaNya atas ALLAH dapat kita terangkan sebagai berikut .

ALLAH SWT dengan rahmat dan kemuliaanNya ,akan mengambil berat tentang hambaNya ,menjaganya menutupi aurat kecelaannya ,menjamin rezekinya ,memberi taufik untuk beramal saleh ,menjadikannya dicintai makhlukNya ,memudahkan segala urusannya ,memperbanyakkan kebaikkan baginya ,menghapuskan keburukkan dan dosa ,memaafkan kekeliruannya ,meninggikan kedudukkannya di dunia dan di akhirat ,memberinya berbagai kurnia ,dan menghalangi daya upaya penyesatan syaitan ,sesuai dengan firmanNya :


Sesungguhnya hamba-hambaKu (yang beriman dengan ikhlas), tiadalah engkau (hai iblis) mempunyai sebarang kuasa terhadap mereka (untuk menyesatkannya); cukuplah Tuhanmu (wahai Muhammad) menjadi Pelindung (bagi mereka).
(Al-Israa' 17:65)

Setelah manusia diciptakan ALLAH SWT ,tidaklah dibiarkanNya begitu sahaja ,tetapi untuk kepentingan dan keperluannya ,disediakan dan diserahkanNya seluruh alam semesta ini kepada mereka .

Nikmat yang diberikan ALLAH begitu banyak hingga tidak terhitung dan tidak terhingga ,sebahagian disebutkan dalam ayat-ayat sebagai berikut :


Bahkan siapakah yang telah mencipta langit dan bumi, dan menurunkan hujan dari langit untuk kamu? Lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman kebun-kebun (yang menghijau subur) dengan indahnya, yang kamu tidak dapat dan tidak berkuasa menumbuhkan pohon-pohonnya. Adakah sebarang tuhan yang lain bersama-sama Allah? (Tidak!) bahkan mereka (yang musyrik itu) adalah kaum yang menyeleweng dari kebenaran (tauhid).Atau siapakah yang telah menjadikan bumi tempat penetapan dan telah menjadikan sungai-sungai di antara bahagian-bahagiannya dan telah menjadikan untuknya gunung-ganang yang menetapnya; dan juga telah menjadikan di antara dua laut (yang masin dan yang tawar) sekatan (semula jadi) yang memisahnya? Adakah sebarang tuhan yang lain bersama-sama Allah? (Tidak!) bahkan kebanyakan mereka (yang musyrik itu) tidak mengetahui.Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang menderita apabila ia berdoa kepadaNya, dan yang menghapuskan kesusahan, serta menjadikan kamu pengganti (umat-umat yang telah lalu) mendiami dan menguasai bumi? Adakah sebarang tuhan yang lain bersama-sama Allah? Amat sedikit di antara kamu yang mengingati (nikmat Allah itu).Atau siapakah yang menunjukkan jalan kepada kamu dalam gelap-gelita darat dan laut, dan yang menghantarkan angin sebagai pembawa berita yang mengembirakan sebelum kedatangan rahmatNya? Adakah sebarang tuhan yang lain bersama-sama Allah? Maha Tinggilah keadaan Allah dari apa yang mereka sekutukan denganNya.Atau siapakah yang memulakan kejadian sekalian makhluk, kemudian dia mengembalikannya (hidup semula sesudah matinya). dan siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Adakah sebarang tuhan yang lain bersama-sama Allah? Katakanlah (wahai Muhammad): "Bawalah kemari keterangan-keterangan kamu, jika betul kamu orang-orang yang benar ".
(An-Naml 27:60-64)

Demikianlah ALLAH SWT telah memberikan kepada kita sebahagian nikmatNya .Barang siapa yang telah dapat memenuhi hak-hakNya dengan mengerjakan dan melaksanakan kewajipan-kewajipannya ,sudah pasti ALLAH menyiramkan nikmat-nikmat kebaikan dan ihsanNya kepadanya dan memberinya taufik kepada yang disukai dan diredhaiNya .

Oleh kerana itu manusia wajib tekun dan tidak lalai ataupun alpa dari amal-amal yang saleh ,dan tidak membuang masa pada perkara-perkara yang tidak ada manafaatnya ,sehingga ia berhasil mencapai keredhaan dan taufik ALLAH .


Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya, dan berdoalah kepadaNya dengan perasaan bimbang (kalau-kalau tidak diterima) dan juga dengan perasaan terlalu mengharapkan (supaya makbul). Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang memperbaiki amalannya.
(Al-A'raaf 7:56)

Marilah kita tetap memohon taufik dan hidayatNya supaya kita sentiasa taat dan dapat menunaikan ibadat kepadaNya ,Amin 

sumber
hadis qudsi keluaran Victory Angecy
bab 56 hak allah 
ms441-447

0 comments:

Post a Comment

Langit yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya, sentiasa mengucap tasbih bagi Allah; dan tiada sesuatupun melainkan bertasbih dengan memujiNya; akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka. Sesungguhnya Ia adalah Maha Penyabar, lagi Maha Pengampun. (Al-Israa' 17:44)

aku adalah sepertimana sangkaan hambaku dan aku bersama denganya ketika ia mengingati aku .jika ia ingat kepada aku di dalam hatinya ,aku ingat kepadanya di dalam hati ku .dan jika ia ingat kepada ku di khalayak ramai ,nescaya aku pun ingat kepadanya dalam khalayak ramai yang lebih baik .dan jika ia mendekati kepada ku sejengkal ,aku pun mendekatinya sehasta .dan jika ia mendekati ku sehasta ,nescaya aku mendekatinya sedepa .dan jika ia datang kepada ku berjalan ,maka aku datang kepadanya sambil berlari
(hadis qudsi riwayat syaikhan dan tarmizi dari abu hurairah ra)

"(Iaitu) orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah". Ketahuilah dengan "zikrullah" itu, tenang tenteramlah hati manusia.(Ar-Ra'd 13:28)

Oleh itu ingatlah kamu kepadaKu (dengan mematuhi hukum dan undang-undangKu), supaya Aku membalas kamu dengan kebaikan; dan bersyukurlah kamu kepadaKu dan janganlah kamu kufur (akan nikmatKu).(Al-Baqarah 2:152)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular posts

 

mencari kebenaran Copyright © 2011 - |- Template created by O Pregador - |- Powered by Blogger Templates