Saturday, 14 April 2012

1 ikatan ALLAH Swt
Tajarud adalah :

Mengkhususkan diri untuk Allah swt dan berlepas diri dari segala sesuatu selain Allah. Yakni menjadikan gerak dan diam serta yang rahsia dan yang terang-terangan untuk Allah swt semata-mata, tidak dicampuri oleh keinginan jiwa, hawa nafsu, undang-undang, kedudukan, dan kekuasaan”.
Maka oleh sebab itu, ketika kita menyeru atau mendakwahkan Islam kepada manusia, kita menyeru semata-mata hanya kerana Allah swt bukan untuk kepentingan kelompok, organisasi atau parti semata-mata kerana kita menginginkan agar umat mendapat, memahami dan mengamalkan pemikiran dan idea-idea Islam.

“Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagiNya; dan demikian Itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)”. (QS Al-An’aam : 162-163)
‘Tajarud’ yang sempurna adalah tajarud terhadap manhaj yang benar yang bersumber pada Kitabullah dan sunnah Rasulullah saw serta berpegang teguh kepadanya dan tidak mudah melakukan persamaan dengan yang lainnya.

“Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus”.
 (QS Az-Zukhruf : 43)

Nabi saw bersabda :

“Sungguh aku telah mewariskan kepada kamu (Hujjah) yang begitu terang, malam seperti siang, tidak menyimpang darinya setelahku kecuali akan hancur”. (HR Ahmad)

Beliau saw juga bersabda :

“Aku telah mewariskan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama mana kamu berpegang teguh pada keduanya, Kitabullah dan sunnah Rasulullah saw”.

Rasulullah saw sentiasa bertajarrud kepada Allah dan berdakwah kepadaNya serta bertajarud untuk menyampaikan dakwah tersebut.
Kemudian setelah itu, Rasulullah saw mentarbiyah sahabatnya untuk ‘tajarud’ kepada Allah sehingga jiwa mereka terbebas dari kepentingan diri dan menjadikan ketinggian mereka seluruhnya untuk ikhlas beribadah kepada Allah, bekerja untuk kemenangan agamanya dan menyebarkan risalahnya.
Maka ketika Allah swt melihat mereka pada keadaan yang demikian, maka Allah swt akan terus memberikan kepada mereka ganjaran berupa kejayaan di muka bumi dan kemenangan sesuai dengan kurniaNya.
‘Tajarud’ adalah sebuah ketulusan pengabdian setiap penggerak dakwah.

1 comments:

Langit yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya, sentiasa mengucap tasbih bagi Allah; dan tiada sesuatupun melainkan bertasbih dengan memujiNya; akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka. Sesungguhnya Ia adalah Maha Penyabar, lagi Maha Pengampun. (Al-Israa' 17:44)

aku adalah sepertimana sangkaan hambaku dan aku bersama denganya ketika ia mengingati aku .jika ia ingat kepada aku di dalam hatinya ,aku ingat kepadanya di dalam hati ku .dan jika ia ingat kepada ku di khalayak ramai ,nescaya aku pun ingat kepadanya dalam khalayak ramai yang lebih baik .dan jika ia mendekati kepada ku sejengkal ,aku pun mendekatinya sehasta .dan jika ia mendekati ku sehasta ,nescaya aku mendekatinya sedepa .dan jika ia datang kepada ku berjalan ,maka aku datang kepadanya sambil berlari
(hadis qudsi riwayat syaikhan dan tarmizi dari abu hurairah ra)

"(Iaitu) orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah". Ketahuilah dengan "zikrullah" itu, tenang tenteramlah hati manusia.(Ar-Ra'd 13:28)

Oleh itu ingatlah kamu kepadaKu (dengan mematuhi hukum dan undang-undangKu), supaya Aku membalas kamu dengan kebaikan; dan bersyukurlah kamu kepadaKu dan janganlah kamu kufur (akan nikmatKu).(Al-Baqarah 2:152)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular posts

 

mencari kebenaran Copyright © 2011 - |- Template created by O Pregador - |- Powered by Blogger Templates